Ondrej Sliacky photo 1

Ondrej Sliacky

30. 7. 1941
Podlavice
Pseudonym:
Ján Donoval
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Ocenenia

Prémia SLF za Bibliografiu slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 – 1964 (1966)

Prémia SLF za Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1971)

Cena vydavateľstva Mladé letá za Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1971)

Cena vydavateľstva Mladé letá za monografiu Slovenská literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení (1974)

Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu Odpusťte, mamička... (1975)

Prémia za debut na V. festivale slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch za hru Vynes na horu svoj hrob, spoluautor Eugen Gindl (1977)

1. cena na IV. celoštátnej prehliadke českých a slovenských rozhlasových hier za hru Vynes na horu svoj hrob, spoluautor Eugen Gindl (1977)

Odmena SLF za knihu poviedok Krásna modrá mušľa (1978)

Hlavná cena na VI. festivale pôvodnej slovenskej hry Hĺbkový rekord, spoluautor Eugen Gindl (1979)

2. cena VI. celoštátnej prehliadky českej a slovenskej rozhlasovej hry za hru Na koľajniciach, spoluautor Eugen Gindl (1979)

Cena Zlatého mája za štúdiu Hodnotové kontúry slovenskej literatúry pre mládež (1980)

Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu poviedok Papraďový kvet (1982)

Prémia SLF za knihu poviedok Šľachetný človek (1985)

Pocta Pavla Dobšinského udelená ministrom kultúry Slovenskej republiky (1995)

Cena Trojruža (1996)

Zázračný oriešok 2002 za rozhlasovú dramatizáciu biblického príbehu Za misu šošovice (2002)

Cena SLF za vedeckú a odbornú literatúru za Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2005)

Cena ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2012