Ondrej Sliacky photo 1

Ondrej Sliacky

30. 7. 1941
Podlavice
Pseudonym:
Ján Donoval
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

KAČALA, Ján: Povesťové svedectvo o vláde Turkov (Ondrej Sliacky: Turecká studnička). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 4. 9. 2019, č. 29 – 30, s. 13.

KAČALA, Ján: Ondrej Sliacky a kol.: Časopisecký fenomén (Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej literárnej kultúry . Recenzia. In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 66 – 68.

KAČALA, Ján: Fenomén Slniečko (Ondrej Sliacky a kol.: Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej literárnej kultúry). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 20.

BORGUĽOVÁ, Jana: Cena mesta Banská Bystrica Ondrejovi Sliackemu. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 19.

TKÁČIKOVÁ, Eva: Príbehy vynesené z medeného podzemia. Ondrej Sliacky: Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 63 – 64.

BORGUĽOVÁ, Jana: Pocta Ondrejovi Sliackemu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 152– 154.

ŽILKOVÁ, Marta: Ondrej Sliacky: Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 111 – 114.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 125 – 126 .

NAŠČÁK, Peter: Povesťové klenoty o meste pod Urpínom. Ondrej Sliacky: Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 8. 10. 2017, č. 8, s. 102 – 105.

IVANIČKOVÁ, Margita: Kniha ako postruheň. Ondrej Sliacky: Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 6. 9. 2017, č. 29 – 30, s. 12.

TKÁČIKOVÁ, Eva: Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Slovensku. Ondrej Sliacky: Divy Slovenska nielen pre deti alebo vlastiveda ako lusk. (Recenzia). In: Tvorba, roč XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 3, s. 35.

KAČALA, Ján: Jazyk Divov Slovenska alebo Medzi povesťou a encyklopédiou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 52 – 63.

KUDERJAVÁ, Mária: Ondrej Sliacky: Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda  ako lusk. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 126 – 128.

MILČÁK, Ján: Deti a dospelí (Zuzana Stanislavová, Ondrej Sliacky). In: Knižná revue, roč. XXI, 8. 6. 2011, č. 12, s. 11.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

KOVÁČOVÁ, Alžbeta – SLIACKY, Ondrej: "Národu som dal, čo bolo jeho..." Literárny vedec Ondrej Sliacky o Martinovi Kukučínovi (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 12.

MRÁZ, Peter: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 28. 10. 2009, č. 22, s. 11.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXX.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIX – XX, XXIII.

SVETOŇ, Ľ.: Od holúbkov po zvonec (Pavol Dobšinský – Ondrej Sliacky: Braček jelenček, I. zväzok). In: Knižná revue, 19, 15. 4. 2009, č. 8, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: To najlepšie zo Slniečka (Ondrej Sliacky, ed.: Čítanka Slniečka pre štvrtý ročník základných škôl a pre všetky deti).In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 5.

TKÁČIKOVÁ, Eva: Návraty k rodinným posedeniam. Čítanka Slniečka pre štvrtý ročník základných škôl a pre všetky deti. Zostavil Ondrej Sliacky. In: Tvorba, roč. XIX (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 39 – 40.

GEISBACHEROVÁ, Michaela: 31 klenotov. Ondrej Sliacky: Hovoriaci vtáčik (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MATEJOV, Radoslav: Jubilejný rozprávkar. Pamodaj šťastia, rozprávka. Zost. Ondrej Sliacky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 8. 10. 2008, č. 21, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Monografia Ondreja Sliackeho. In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, Spravodajca, 1/2008, s. I – II.

CHRENKOVÁ, Edita: Nový slovník slovenských spisovateľov (Ondrej Sliacky a kolektív: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež). In: Knižná revue, roč. XVI, 1. 2. 2006, č. 3, s. 8.

ŠAH: Ondrej Sliacky – 65. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 316.

ŠIKULOVÁ, Anna: O Slovníku slovenských spisovateľov pre deti a mládež (ale aj o inom). In: Knižná revue, roč. XV, 23. 11. 2005, č. 24, Spravodajca, s. V.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

BŽOCH, J.: Z časopisu vzniká lexikón spisovateľov pre deti. In: SME, 12. 8. 2004, s. 22.

OBERT, V.: Služobná cesta naprieč detskou literatúrou. In: Literatúra, diela, autori z pozície čitateľa a interpreta. Nitra 2004.

ŠAH: Ondrej Sliacky. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 317.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Dovoľte deťom prichádzať ku mne... (Ondrej Sliacky: Biblia pre deti a mládež, Čítanie z Nového zákona). In: Knižná revue, roč. IX, 28. 4. 1999, č. 9, s. 10.

STANISLAVOVÁ, Z.: Biblia pre deti a mládež. In: Verbum, 10, 1999, č. 4, s. 100 – 101.

STANISLAVOVÁ, Z.: Viac než len príbeh. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 15, s. 10.

STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov, Náuka 1998, s. 8, 53, 111, 146 – 147.

TIMURA, Viktor: Heraklove príbehy (Ondrej Sliacky: HERAKLES). In: Knižná revue, roč. VI, 6. 11. 1996, č. 22, s. 5.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Studnička (Čítanka pre 2. ročník základných škôl). In: Knižná revue, roč. VI, 9. 10. 1996, č. 20, s. 5.

STANISLAVOVÁ, Z.: Sebarealizácia rozprávkara (K adaptáciám Czambelových rozprávok). In: Bibiana, 3, 1995, č. 3, s. 54 – 57.

TUČNÁ, E.: V gravitačnom poli adaptácie. In: Reflexie o literatúre pre mládež. Nitra 1993.

HEŘMAN, Z.: Účty s minulostí. In: Tvar, 1991, č. 18, s. 15.

PATERA, L.: Dejiny slovenskej literatúry do roku 1945. In: Zlatý máj, 35, 1991, č. 5, s. 304 – 305.

OBERT, V.: Viac o lesku než biede. In: Nové knihy, 1991, č. 11, s. 3.

BÍLIK, R.: Nad prvými Dejinami. In: Slovenské pohľady, 107,  1991, č. 5, s. 133 – 135.

NOGE, J.: Literatúra v literatúre. Bratislava, Mladé letá 1988, s. 22 – 24, 195 – 210, 322 – 324.

TUČNÁ, E.: O zakliatej žabe. In: Zlatý máj, 26, 1982, č. 8, s. 503 – 504.

JURČO, M.:  Relatívne zavŕšený obraz. In: Práca, 7. 9. 1978.

OBERT, V.: Krásna modrá mušľa. In: Romboid, 13, 1978, č. 1, s. 76 – 78.

BÁTOROVÁ, M.: Krásna modrá mušľa. In: Nové knihy, 1977, č. 49, s. 4.

MIKULA, V.: Altamira v obyvačke. In: Nové knihy, 1977, č. 11, s. 6.

NOGE, J.: Altamira. In: Zlatý máj, 21, 1977, č. 5, s. 353 – 355.

ANDRUŠKA, P.: Čo je v človeku krásne. In: Romboid, 9, 1974, č. 11, s. 40 – 41.

KRAUS, C.: Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení. In: Slovenská literatúra, 21, 1974, č. 4, s. 406 – 408.

NOGE, J.: Od reči k Rečňovankám. In: Romboid, 9, 1974, č. 1, s. 52 – 54.

ŠTEVČEK, P.: Odpusťte, mamička... In: Zlatý máj, 18, 1974, č. 9, s. 632 – 633.

ŠTEFÁNIK, J.: Ďalšie bibliografické dielo dr. Ondreja Sliackeho v literatúre pre deti a mládež. In: Bibliografický zborník 1972. Martin, Matica slovenská 1973, s. 307 – 316.

BOBb, J.: Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení. In: Zlatý máj, 17, 1973, č. 10, s.  707 – 709.

JURČO, M.: Zvonenie pred syntézou. In: Zlatý máj, 15, 1971, č. 3, s. 162-166.

JURČO, M.: Podnety z faktov. In: Zlatý máj, 15, 1971, č. 1, s. 26 – 28.

TENČÍK, F.: Nová bibliografická práce Ondreje Sliackeho. In: Zlatý máj, 15, 1971, č. 4, s. 261.

PETRÍK, V.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. In: Knižný magazín, 1971,  č. 1, s. 27.

KÜNZEL, F. P.: Slowakisches Kinder-und Jugendbuch-Lexikon. Süddeutsche Zeitung (München), 19. 2. 1971.

MELICHER, J.: Dobrá lexikografická publikácia. In: Slovenské pohľady, 87, 1971, č. 3, s. 148 – 150.

ZAPLETAL, Z.: Ondrej Sliacky a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. In: Komenský, 1971, č. 9, s. obálka 3 – 4.

ŠTEFÁNIK, J.: Bibliografia povojnovej slovenskej literatúry pre mládež. In: Bibliografický zborník 1. Martin, Matica slovenská 1969.

FÖLDVÁRIOVÁ, A.: Miesto literatúry pre deti a mládež v slovenských a českých bibliografiách. In: Bibliografický zborník 1. Martin, Matica slovenská 1969.

WLACHOVSKÝ, K.: Prvá splátka dlhu. In: Kultúrny život, 21, 1966, č. 20, s. 5.

KLÁTIK, Z.: Úvahy nad bibliografiou. In: Zlatý máj, 10, 1966, č. 6, s. 350 – 352.