Ondrej Sliacky photo 1

Ondrej Sliacky

30. 7. 1941
Podlavice
Pseudonym:
Ján Donoval
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Životopis autora

Ondrej SLIACKY sa narodil 30. júla 1941 v Podlaviciach pri Banskej Bystrici. Po absolvovaní pedagogickej školy v Lučenci (1959) študoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1959 – 1964). Po štúdiu bol redaktorom Kultúrneho života (1964 – 1969) až do jeho zrušenia. Od roku 1969 pôsobil vo vydavateľstve Mladé letá. Od roku 1970 redigoval slovenskú časť celoštátneho odborného časopisu o detskej literatúre Zlatý máj a od roku 1971 aj časopis Slniečko (od roku 1990 je jeho šéfredaktorom). V roku 1993 inicioval vznik Bibiany, revue o umení pre deti a mládež, a odvtedy ju vedie ako šéfredaktor. V roku 1991 sa stal vysokoškolským profesorom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, externe pôsobil aj na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pôsobí aj v Literárnom informačnom centre, ktoré je vydavateľom časopisu Slniečko.