Ondrej Šulaj

26. 9. 1949
Vígľaš
Žáner:
dráma, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ondrej Šulaj – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 157 – 158.

MILLER, Ľudmila: Slovenské drámy v poľskom preklade. In: Život. Kultúrno-spoločenský časopis, roč. 56, december/grudzień 2014, č. 12 (678), s. 30.

ŠAH: Pripomíname si (Ondrej Šulaj – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 159.