Oskár Čepan photo 1

Oskár Čepan

27. 2. 1925
Cífer
—  3. 9. 1992
Bratislava
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

DUŠÍKOVÁ, Anikó: Kalinčiak v Uhorsku – motív ako signál kontextu (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 2, s. 105 – 114.

PALKOVIČOVÁ, Eva: Idylický topos v slovenskej próze šesťdesiatych rokov 19. storočia. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 463 –  477.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

Výtvarník Oskár Čepan (katalóg k výstave koláží – 2005).

ZAJAC, P.: O literárnovednej slovakistike po roku 1945. O normalizácii a výhľadoch bez účtovania. In: Slovenská literatúra, 51, 2004, č. 1.

KRŠÁKOVÁ, D.: Čepanov pohľad na Vajanského. In: Slovenská literatúra, 50, 2003, č. 6.

MALEC, I: Reflexia Čepanovho výskumu u Joanny Goszczyńskej. In: Slovenská literatúra, 50, 2003, č. 6.

MIKULOVÁ, M.: O Čepanovom výskume realizmu a jeho strategickej prešmyčke. In: Slovenská literatúra, 50, 2003, č. 6.

MALEC, I.: Čepan, Oskár: Próza slovenského realizmu. In: Slovenská literatúra, 49, 2002, č. 6.

Oskár Čepan. (Pramene a dokumenty; 2 dokumenty pri príl. nedožitých 75. nar.).
Vesmírne veci veliké a veľký vesmír vecí (In: Kultúrny život, 1964, č. 51 – 52) a Obraz a slovo (In: Kulturní tvorba, 1965, č. 12). In: Slovenská literatúra, 47, 2000, č. 2, s. 166 – 171.

ADAMOVE, J.: Znepokojenie ako pôžitok. In: OS, 2000, č. 7.

MARENČIN, A.: Dva triumfálne návraty. In: Slovo, 2, 2000, č. 10.

MOJŽIŠ, J.: Človek pred obrazom a obraz za Človekom. In: OS, 1999, č. 12.

GÁFRIK, M.: Cyranovský „čistý štít“. In:  Literárny týždenník, 8, 1995, č. 17.

HAMADA, M.: Avantgardný vedec Oskár Čepan. In: Kultúrny život, 29, 1995, č. 3.

HORVÁTH, T.: Literárna história, invariant, udalosť. In: Slovenská literatúra, 42, 1995, č. 2 – 3.

MARČOK, V.: Medzi literárnou históriu a typológiou. In: Slovenská literatúra, 42, 1995, č. 2 – 3.

MIKULOVÁ, M.: Oskár Čepan a avantgarda alebo o jednom palindrome. In: Kultúrny život, 29, 1995, č. 3.

ČEPANOVÁ, N.: Oskár Čepan (Personálna bibliografia). In: Slovenská literatúra, 41, 1994, č. 5 – 6.

FILA, R.: Fenomén kultúrnej integrity. In: Slovenská literatúra, 41, 1994, č. 5 – 6.

HORVÁTH, T.: la gaya čepaniáda. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 6.

ZAJAC, P.: Literárne bagately Oskára Čepana. In: Dotyky, 5, 1993, č. 3.

PETRÍK, V.: S Oskárom Čepanom o Stimuloch realizmu. In: Romboid, 1985, č. 6.

ŠÚTOVEC, M.: Oskár Čepan šesťdesiatročný. In: Slovenská literatúra, 32, 1985, č. 1.

PETRÍK, V.: Čepan Oskár: Kontúry naturizmu. In: Slovenská literatúra, 1979, č. 2.

MARČOK, V.: Viliam Marčok číta Oskára Čepana. In: Romboid, 13, 1978, č. 12.

BAGIN, A.: Čepan, Oskár: Kukučínove epické istoty. In: Slovenská literatúra, 1973, č. 4.