Osvald Zahradník

16. 11. 1932
Veľký Bočkov (Ukrajina)
—  16. 8. 2017
Bratislava
Žáner:
dráma, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAJDOVÁ, Ľuba – ZAHRADNÍK, Osvald: S emblémom Čechovovej čajky (Posledný rozhovor s dramatikom Osvaldom Zahradníkom). (Zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej, rozhovor z 22. 2. 2011.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 49 – 56.

MISTRÍK, Miloš: Hodiny a roky pre Osvalda Zahradníka. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 128 – 130.

POLÁK, Milan: Zomrel Osvald Zahradník. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 2.

VRBICOVÁ, Eva – ZAHRADNÍK, Osvald: Sólo pre hĺbavého dramatika. (Hovoríme s Osvaldom Zahradníkom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 71 – 76.

ŠAH: Osvald Zahradník – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 158.