Foto © Peter Procházka

Otakar Kořínek

21. 5. 1946
Narodil sa 21. mája 1946 v Piešťanoch. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole v rodnom meste (1963) študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (1966 – 1971). Po skončení štúdií najprv pôsobil ako právnik, od roku 1985 prekladateľ a novinár na voľnej nohe. V roku 1991 bol tlačovým tajomníkom predsedu Federálneho zhromaždenia Alexandra Dubčeka. Pracoval ako novinár, spravodajca TASR v USA (1992 – 1998), pôsobil v… Čítať ďalej