Otakar Kořínek

21. 5. 1946
Žáner:
esej, literatúra faktu, próza, publicistika

Životopis autora

Otakar KOŘÍNEK sa narodil 21. mája 1946 v Piešťanoch. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole v rodnom meste (1963) študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (1966 – 1971). Po skončení štúdií najprv pôsobil ako právnik, od roku 1985 prekladateľ a novinár na voľnej nohe. V roku 1991 bol tlačovým tajomníkom predsedu Federálneho zhromaždenia Alexandra Dubčeka. Pracoval ako novinár, spravodajca TASR v USA (1992 – 1998), pôsobil v diplomatických službách ako generálny konzul ČSFR v Los Angeles (1992) a Slovenskej republiky v Haagu (2008). V súčasnosti sa venuje prekladovej tvorbe. Je predsedom Rady Literárneho fondu a je predsedom sekcie umeleckého prekladu.

Prekladá klasické i súčasné diela významných spisovateľov z anglofónnej jazykovej oblasti. Angličtinu si osvojil ako samouk a zdokonalil sa počas sedemročného pobytu vo Washingtone. Začínal prekladmi v novinách a časopisoch, v Revue svetovej literatúry, neskôr publikoval v Literárnom týždenníku. Knižne debutoval prekladom dvoch detektívnych románov amerického spisovateľa Rossa Macdonalda Barbarské pobrežie a Sudičky. Spolu preložil asi 200 románov, kníh esejí i divadelných hier. Je nositeľom viacerých ocenení za prekladovú tvorbu.

Ako autor pôvodnej literatúry najprv napísal filozofickú esej o Beethovenovi Človek a múza: Missa solemnis (1999), neskôr spomienkové prózy Washington – Sedem rokov v centre moci a Vtedy v Amerike, z literatúry faktu Pozývací list (1988) a beletrizovaný cestopis z Talianska Do Amalfi na kávu.