Foto © Peter Procházka

Otília Dufeková

11. 7. 1951
Bratislava
—  9. 9. 2019
Žáner:
poézia, próza
Otília DUFEKOVÁ absolvovala štúdium na Strednej ekonomickej škole, kde r. 1975 maturovala, 1975 – 80 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. R. 1968 – 69 pracovala ako administratívna pracovníčka v Elektromontážnych závodoch, od 1969 št. zamestnankyňa na Ministerstve vnútra Slov. republiky v Bratislave. Po časopisecky publikovaných básňach knižne vydala zbierky Kôň v oblakoch (1992), Nebeská jazda (1995) a Markove šnúry bleskov (2000). Čítať ďalej