Pavel Bunčák photo 1

Pavel Bunčák

4. 3. 1915
Skalica
—  5. 1. 2000
Bratislava
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

VLNKA, Jaroslav: K chápaniu smrti v nadrealistickej poézii. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 82 – 89.

BRÜCK, Miroslav: V tieni šumiaceho orecha. (Krátka spomienka na dlhé rozhovory s Pavlom Bunčákom). In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 10 – 11.

FERKO, Miloš: Trvalá hodnota (Jaroslav Vlnka: Pavel Bunčák a poézia nadrealizmu). In: Knižná revue, roč. XXII, 25. 1. 2012, č. 2, s. 6 – 7.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

BRÜCK, Miroslav: Ozveny slova (Pavel Bunčák: Záhradník snov). In: Knižná revue, roč. XI, 13. 6. 2001, č. 12,  s. 5.

GAJDOŠ, Martin: Báseň a všetko. Pavel Bunčák: Záhradník snov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 90 – 91.

HABLÁK, A.: V záhrade jazyka (Pavel Bunčák: Záhradník snov). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 22.

BOKNÍKOVÁ, A.: Pavel Bunčák. In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 2, 2000, č. 3.

HOCHEL, B.: Škatuľa štátnicovej otázky. In: Romboid, 35, 2000, č. 3.

HUDÍK, P.: Adieu, pán Bunčák. In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 6.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava – LUKÁČ, Pavol: Posledný rozhovor s Pavlom Bunčákom. (Tmavá komora, spomienky, pamäti, dokumenty). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 5, s. 14 – 26. Dokončenie.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava – LUKÁČ, Pavol: Posledný rozhovor s Pavlom Bunčákom. (Tmavá komora, spomienky, pamäti, dokumenty). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 4.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava – LUKÁČ, Pavol: Posledný rozhovor s Pavlom Bunčákom. (Tmavá komora, spomienky, pamäti, dokumenty). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 10 – 17. Pokračovanie.

Š. M.: Zápisník: Zomrel Pavel Bunčák. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 116, 2000, č. 2, s. 106.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

JANÍK, P.: Zomrel básnik Pavel Bunčák. In: Slovenská republika, zv. 8, 7. 1. 2000, č. 4.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

MACSOVSZKY, P.: Jesenná záhada antológií (Pavel Bunčák, ed.: Básnici snov). In: Dotyky, 10, 1998, č. 3.

MARČOK, V.: Dva a trištvrte nestretnutia + jeden dotyk (Pavel Bunčák, ed.: Básnici snov). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 7.

MATEJOV, Radoslav: Pavel Bunčák (zost.): Básnici snov. Výber zo slovenskej nadrealistickej poézie. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 13. 5. 1998, č. 10, s. 1.

MORAVČÍK, Š.: Vnorte si údy do vlasov (Pavel Bunčák, ed.: Básnici snov). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 4.

WINKLER, T.: Kniha ako bonbónik (Pavel Bunčák, ed.: Básnici snov). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 4.

HOCHEL, I.: Pavol Bunčák: Malý breviár lásky. In: Romboid, 31, 1996, č. 6.

TURAN, A.: Láska v zajatí šedín a sentimentu (Pavel Bunčák, ed.: Tá láska, láska). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 28.

BAUEROVÁ, Ivana – BUNČÁK, Pavel: Medzi nami nadrealistami (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 30. 6. 1995, č. 11, s. 12.

ČERTÍK, J.: Skalický (H)rubín. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 7 – 8.

DAROVEC, P.: Otázky pre Pavla Bunčáka. In: Dotyky, 7, 1995, č. 4 – 5.

MOJÍK, I.: Noci Pavla Bunčáka – oči Pavla Bunčáka. In: Fragment, 9, 1995, č. 1.

TOMČÍK, M.: Básnický svet Pavla Bunčáka. In: Švecová, A.: Personálna bibliografia Pavla Bunčáka. Senica 1995.

WINKLER, T.: Pavel Bunčák. In: Slovenské národné noviny, 6 (10), 1995, č. 5.

ZBRUŽ, K. – BUNČÁK, P.: Mojím najintenzívnejším žriedlom poézie bol sen (Rozhovor). In: Fragment, 9, 1995, č. 1.

BALÁK, Š. – BUNČÁK, P.: A čo básnik – tvorca, svedok (Rozhovor). In: Knižná revue, 1, 1991, č. 12.

HALÁMIKOVÁ, E. – BUNČÁK, P.: Prítomnosť prebúdza spomienky (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 22.

HVIŠČ, J.: Zaslúži si uznanie (Pavel Bunčák: Z toba a sam). In: Romboid, 25, 1990, č. 5.

MOJÍK, I. – BUNČÁK, P.: Nadväzovať na citové dejiny ľudstva (Rozhovor). In: Romboid, 24, 1989, č. 6.

HVIŠČ, J.: Drásavý dych pravdy (Pavel Bunčák: Škola nostalgie). In: Práca, zv. 43, 28. 1. 1988, č. 22.

PRUŠKOVÁ, Z.: Škola nostalgie – škola poznania (Pavel Bunčák: Škola nostalgie). In: Romboid, 23, 1988, č. 12.

TOMČÍK, M.: Bunčákova obrana poézie (Pavel Bunčák: Škola nostalgie). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 2.

HUJÍK, V.: Básne pravdy a krásy (Pavel Bunčák: Škola nostalgie). In: Hlas ľudu, zv. 33, 5. 9. 1987, č. 208.

ŠPAČEK, J.: Pavel Bunčák: Maliny z mračien. In: Romboid, 22, 1987, č. 2.

DEDINSKÝ, M. M.: Citová pamäť básnika (Pavel Bunčák: Maliny z mračien). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 33.

HUJÍK, V.: Básne úcty, lásky a krásy (Pavel Bunčák: Jablko zo srdca). In: Ľud, zv. 38, 6. 5. 1985, č. 105.

MARČOK, V.: Sen o ľudskejšom svete. In: Nové slovo, 27, 1985, č. 10.

PLUTKO, P.: Najstarší z avantgardy. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 1.

WLACHOVSKÝ, K.: Literatúra ako predobraz ľudského sveta. In: Bunčák, P.: Maliny z mračien. Bratislava: Tatran 1985.

KASÁČ, Z.: Bunčákovo klopanie na okná (Pavel Bunčák: Klopanie na okná). In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 1.

ANDRUŠKA, P.: Prostá reč pokračuje (Pavel Bunčák: Klopanie na okná). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 28.

HUJÍK, V.: Heuristické tvorivé hľadanie (Pavel Bunčák: Klopanie na okná). In: Ľud, zv. 36, 17. 5. 1983, č. 114.

HUJÍK, V.: Nový zdroj lyrizmu (Pavel Bunčák: Klopanie na okná). In: Nové knihy, 1983, č. 29.

OKÁLI, D.: Básnik klope na svedomie (Pavel Bunčák: Klopanie na okná). In: Pravda, zv. 64, 14. 7. 1983, č. 164.

TOMČÍK, M. – BUNČÁK, P.: Dialógy. In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 8.

KOCHOL, V.: Epický prísľub, Lyrik Pavel Bunčák. In: Kochol, V: Literárne reflexie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979, s. 261 – 272.

TAZBERÍK, J.: Čas v poézii Pavla Bunčáka. In: Romboid, 14, 1979, č. 2.

BORČIN, E.: Autentickosť osobnosti (Pavel Bunčák: Spáč s kvetinou). In: Práca, zv. 33, 21. 9. 1978, č. 223.

ROSENBAUM, K.: Pavel Bunčák: Spáč s kvetinou. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 9.