Pavel Bunčák photo 1

Pavel Bunčák

4. 3. 1915
Skalica
—  5. 1. 2000
Bratislava
Žáner:
poézia, próza

Životopis autora

Pavel BUNČÁK sa narodil 4. marca 1915 v Skalici, kde prežil detstvo. Po maturite na gymnáziu študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1938 – 1942), kde roku 1944 získal doktorát filozofie. Ako študent vypomáhal na riaditeľstve železníc v Bratislave. V rokoch 1942 – 1943 bol redaktorom Národných novín v Martine. Po oslobodení nastúpil do redakcie denníka Pravda, odkiaľ roku 1949 prešiel do vydavateľstva Pravda. V roku 1951 sa stal redaktorom Kultúrneho života, potom pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1953 – 1955). V roku 1955 pôsobil ako asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po jej zrušení prešiel na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa roku 1971 habilitoval na docenta slovenskej literatúry. V rokoch 1967 – 1969 bol lektorom slovenského jazyka na univerzite v Štrasburgu. Od roku 1980 žil potom na dôchodku v Bratislave. Zomrel 5. januára 2000 v Bratislave.