Pavel „Hirax“ Baričák photo 1

Pavel „Hirax“ Baričák

19. 8. 1971
Žáner:
odborná literatúra, poézia, populárne žánre, próza, iné

Výberová bibliografia

JAVORKOVÁ, Martina: Pavel "Hirax" Baričák: 666 ANJELOV. (Recenzia). In: Dotyky, roč. XXVII, 2015, č. 4, s. 64.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 7.

PECHOVÁ, Alexandra: Pavel "Hirax" Baričák: K svetlu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV. 5. 3. 2014, č. 5, s. 5.

JÁNOŠÍKOVÁ, Veronika: Pavel "Hirax" Baričák: Plynutie (Recenzia). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 5. 2. 2014, č. 3, s. 4.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne – k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

Autor neuved.: Noviky od Hiraxa. In: Knižná revue, roč. XXII, 31. 10. 2012, č. 22, s. 19.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 36.

BEŇOVÁ, Alena: S pozitívnou energiou (Šlabikár šťastia. Návrat k sebe; 666 anjelov). In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 3.

CSIBA, Karol: Fragmenty slovenskej prózy 2011 (25 887 znakov o pôvodnej literatúre). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.15.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 8.

DRAGANOVÁ, Andrea: Každý z nás (Pavel "Hirax" Baričák: Príbeh muža). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 2. 5. 2012, č. 9, s. 4.

HERIBANOVÁ, Tamara – BARIČÁK, Pavel Hirax: Spisovateľ Pavel Hirax Baričák: Milujem všetky svoje bývalé (Rozhovor). 21. 11. 2012
https://www.pluska.sk/zena/rozhovory/spisovatel-pavel-hirax-baricak-milujem-vsetky-svoje-byvale.html

DRÁBOVá, Viktória: Pavel "Hirax" Baričák: Etiópia. Vysoká škola neočakávania. In: Knižná revue, roč. XXI, 7. 12. 2011,  č. 25, s. 10.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIII.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVI – XVII.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VI.

HEVIER, Daniel ml. – BARIČÁK, Pavel "Hirax": Ľudia ma prestali počúvať, tak som začal písať (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 12.

Autor neuved.: Hirax po česky, HladoHlas na webe. In: Knižná revue, roč. XX,  31. 3. 2010, č. 7, s. 2.

PETRAŠKO, Ľudovít: Vo zveráku nepochopiteľnosti (P. H. Baričák: Kým nás láska nerozdelí: "Nachádzania"; Sekunda pred zbláznením (všetko je, ako je); More srdca; Nech je nebo všade). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 1, s. 46– 48.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Nebyť súčasťou manipulovanej masy (Pavel "Hirax" Baričák: Kým nás láska nerozdelí. Nachádzania). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 28. 10. 2009, č. 22, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. V.

BEDNÁRIKOVá, Antonia: Žiť fér (Pavel "Hirax" Baričák: Kým nás láska nerozdelí: Hľadania). In: Knižná revue, roč. XIX, 10. 6. 2009, č. 12, s. 5.

KOPČOVÁ, Jana: Divokosť pekla, nádej slnka. Pavel "Hirax" Baričák: Raz aj v pekle vyjde slnko (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 7. 5. 2008, č. 10, s. 5.