Pavel Horváth

10. 10. 1926
Šišov
—  5. 8. 1999
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu, odborná literatúra
R. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Nitre, 1946 – 50 históriu, slovenčinu a slavistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde od r. 1950 bol pracovníkom Historického ústavu SAVU, resp. SAV. Ako historik a popularizátor národnej histórie sa sprvu predovšetkým zaoberal hospodárskymi a sociálnymi dejinami Slovenska v období neskorého feudalizmu, čo dokumentujú napr. jeho vedecké i populárno-náučne práce Turci na Slovensku (s V. Kopčanom, 1971), Rabovali Turci… (1972), Ekloga – Ján Baltazár Magin (1981), Roľnícke povstanie 1831 (1984),… Čítať ďalej