Pavel Malovič photo 1

Pavel Malovič

Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, iné

Životopis autora

Vyštudoval medicínu. Pracuje ako primár Kliniky telovýchovného lekárstva Fakultnej nemocnice v Bratislave. Napísal básnickú zbierku Prírodný materiál (1998), knihu beletrizovaných odborných textov pre vodičov Jazdím, teda som (fit). Papierová autolekárnička (2001), odbornú publikáciu pre širšiu verejnosť Mlado až do staroby (2003) a i. Spoluautor zbierky piesňových textov Slnovrat (1995) a esejí 36 otázok súčasného sveta (1996). Publikuje vo viacerých novinách a časopisoch.