Pavel Sibyla photo 1

Pavel Sibyla

1. 4. 1978
Detva
Žáner:
próza

Autor o sebe

Začal som s blogmi, najprv na rôzne témy zo života okolo nás. Aj z toho súkromného, ktoré mali úspech, keď som ich napísal spôsobom, kedy nebolo jasné, čo je realita a čo je už fikcia. Neskôr som si povedal, že budem písať už len poviedky, pri ktorých som sa však snažil uplatniť to, čo som sa naučil pri písaní blogov – vymyslieť pútavý názov, zaujať čitateľa, vtiahnuť ho do deja už v prvých riadkoch, používať čo najmenej zbytočných viet, nepísať rozvláčne. Ak chce človek písať, musí žiť. Čím viac, čím rôznorodejšie, tým lepšie. Ťažko povedať, či je písanie mojou najobľúbenejšou činnosťou. Niekedy nechcem počítať ani vidieť a túžim tri hodiny nosiť vedrá plné malty. Ale je fakt, že bez písania by som ani nevedel žiť. Možno v prípade, keby som ho nahradil maľovaním. Hudbou alebo filmom. Ale bez tvorenia (toto je to správne slovo) by som asi veľmi rýchlo dodýchal.