Pavel Sibyla photo 1

Pavel Sibyla

1. 4. 1978
Detva
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

KARPINSKÝ, Peter: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. II – III.

KRIŠKOVÁ, Lina: Rýchlo prečítam, pomaly zabudnem (Pavel Sibyla: Niečo o orchideách). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 5.

BALOGH, A.: Od zadnej strany (Pavel Sibyla: Coffee stories alebo Deň ako každý iný). In: Sme, roč. 17, 2009, č. 90 (20. 4. 2009), s. 14.

HEVIER, Daniel: Ako to vidím ja (Pavel Sibyla: Niečo o orchideách). In: Hospodárske noviny, 24. 11. 2009.

KUŠNIERIK, J.: Tri recenzie (Pavel Sibyla: Coffee stories). In: Týždeň, roč. VI, 2009, č. 18, s. 63.

KUŠNIERIK, J.: Niečo o generácii (Pavel Sibyla: Niečo o orchideách). In: Týždeň, roč. VI, 2009, č. 50, s. 60.

PROKOPČÁK, T.: Sibyla neprorokuje budúcnosť, ale smutnú súčasnosť. In: Sme, roč. 17, 28. 12. 2009.