foto artis omnis

Pavel Urban

16. 12. 1973
Čadca
Žáner:
poézia
Pavel URBAN vyštudoval filozofiu, estetiku a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Autor zbierok: Obrázky z raja (2005), Vínny duet (2006), Ab imo pectore – z hĺbky srdca (2007). Verše a prózu uverejňuje v Slov. rozhlase, antológiách (Pes na mesiaci) a literárnych periodikách (Dotyky, RAK, Romboid, Literárny týždenník a i.). Čítať ďalej