Pavel Vilikovský photo 2

Pavel Vilikovský

27. 6. 1941
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Žáner:
esej, literárna veda, próza, publicistika, iné

Autor o sebe

Pavel Vilikovský: o sebe a o diele
 
Pokiaľ to môžem posúdiť, moja tvár pripomínajúca masku Angličana, tá, ako hovoríte, nepreniknuteľná brána introverta, je jednoducho drevená a bezvýrazná. Viete si predstaviť herca s takou tvárou? Ani ja, a preto som o herectve nikdy neuvažoval. Pravdu povediac, vždy som mal voči takému predvádzaniu odpor, preto som zakaždým, keď som mal v škole recitovať, radšej vyhlásil, že som sa báseň nenaučil a inkasoval päťku. Nie, študoval som síce na Akadémii múzických umení v Prahe, ale réžiu na filmovej fakulte a po prvom ročníku ma – našťastie pre slovenský film i pre mňa – vyhodili pre nedostatok talentu. Iste, nielen herectvo, ale každé predstúpenie pred verejnosť vyžaduje určitú dávku exhibicionizmu, no pri písaní je ten exhibicionizmus takpovediac neosobný: text „vystupuje“ väčšinou v autorovej neprítomnosti, a ak sa autor pri písaní predvádza, tak sa to odohráva v samote, bez divákov. Ak mám hovoriť za seba, „spisovateľa“ na verejnosti robím vyslovene nerád a iba keď sa tomu nedá vyhnúť.

(Z rozhovoru s Ľubicou Suballyovou, Pravda 20. februára 2002, s. 13.)

Pravdivosť slova: Nad čím premýša a na čom pracuje Pavel Vilikovský?

(In: Knižná revue, roč. XXI, 8. 6. 2011, č. 12, s. 11.)