Pavel Vilikovský photo 2

Pavel Vilikovský

27. 6. 1941
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Žáner:
esej, literárna veda, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Vstať, vziať pero, písať, byť. KENDRA, Milan: Túžba vyplniť prázdny priestor (Pavel Vilikovskiý: RAJc je preč). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 160 – 167.

CSIBA, Karol: Zvýrazňovanie autobiograického písania. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 80 – 81.

JARÁBEK, Mikuláš: Pavel Vilikovský: RAJc JE PREČ (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 124 – 126.

ŠPAČEK, Jozef: Pavel Vilikovský: RAJc JE PREČ (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 123 – 124.

HOCHEL, Igor: Nezvyčajné rozprávanie o bežnom živote (Pavel Vilikovský: RAJc je preč). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 3, s. 91 – 94.

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Jedenie uspelo na Anasoft litere (Finálová päťka). In: Sme, roč. 27, 19. 9. 2019, č. 2018, s. 11.

KOTIAN, Róbert: Smrť, dane a Vilikovský (Pavel Vilikovský: RAJc je preč). In: Sme, roč. 17, 1. 2. 2019, č. 17, príl. Magazín o knihách, s. XXIII.

(dt): Dizertačné práce (Lenka Macsaliová: Pseudohistorizmus v slovenskej próze od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia v tvorbe J. Lenču, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 425.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: Päť slovenských románov o slobode. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 33 – 42.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Víťazným románom Anasoft litera je Scenár. (Finálová päťka). In: Sme, roč. 26, 21. 9. 2018, č. 217, s. 14.

GRZNÁROVÁ, Iveta – VILIKOVSKÝ, Pavel: Človek sám sebe vymyslí aj slučku na krk (Prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský – rozhovor). In: Hospodárske noviny – príloha Magazín, roč. 4, 3. 8. 2018, č. 30, s. 6 – 11.

HOCHEL, Igor: Novela, ktorá kladie (potrebný) odpor. Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa (Kyvadlo). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 146 – 153.

KENDRA, Milan: Návrat do skutočnosti (literatúry). Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa (Kyvadlo). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 146 – 153.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Sedemdesiatnici: Rutina a skúsenosť. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 96 – 97.

TOLLAROVIČ, Peter: Darovec, Peter (ed.): K dielu Pavla Vilikovského. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 393 – 395.

MICHALOVIČ, Peter: Viac než spolupráca (Pavel Vilikovský: Večne je zelený...). Obraz & slovo. In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 263 – 266.

JARÁBEK, Mikuláš: Telo v príbehu, hlava na cestách. (Konfrontácie na knihu Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 7, s. 20 – 23.

ČÚZY, Ladislav: Vilikovský nikdy nesklame (Konfrontácie na knihu Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 7, s. 18 – 20.

MIKULA, Valér: Duchaplnou parou vpred! (Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa). In: Sme, roč. 25, 6. 5. 2017, č. 104, príl. Víkend, s. 14.

HORVÁTH, Tomáš: Vilikovského pátranie po skutočnosti: fotografia a trpkastá chuť skutočného. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 1, s. 33 – 42.

TANESKI, Zvonko: Recepcia prozaickej tvorby P. Vilikovského v Macedónsku. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 97 – 100.

TARAGEL, Dušan: Sex a vydatá žena. (O knihe  a prekladateľovi Pavlovi Vilikovskom a prekladateľ o preklade). In: Sme – príloha: Magazín o knihách, roč. 24, 2. 12. 2016, č. 279, s. X.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

ŠAH: Pavel Vilikovský – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 158.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Netvárme sa, že Slováci a Maďari sú kamaráti. V Budapešti vyšli oslavné recenzie na knihy Ballu i Vilikovského. In: Sme, roč. 24, 26. 4. 2016, č. 96, s. 15.

BODACZ, Bohuš: Sedem viet o siedmich knihách. Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského človeka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s., 113.

ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Slovenská literatúra je vo svete väčšinou neznáma. In: Pravda, roč. XXV, 1. 12. 2015, č. 277, s. 33.

MACHYTKA, Bohumil: Pavel Vilikovský / Letmý sneh. (Sedem viet o siedmich knihách).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 114 – 115.

LUKÁČOVÁ, Viera: Pavel Vilikovský: Letmý sneh. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 112 – 114.

MRÁZ, Peter: Pavel Vilikovský: Letmý sneh. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 111 – 112.

(mog): Literárny večer s Pavlom Vilikovským a Petrom Juščákom. Autorské čítanie, koncert / Stanica Žilina-Záriečie. In: Sme, roč. 23, 19. 8. 2015, č. 192, s. 12.

MRÁZ, Peter: Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského človeka. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 277 – 278.

BARBORÍK, Vladimír: Pomník neznámemu hrdinovi normalizácie. Pavel Vilikovský: Príbeh ozajského človeka. (Recenzie). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 60 – 62.

bj: Pavel Vilikovský: Romeo z epochy socialistického realizmu. In: Pravda, 21. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/352589-pavel-vilikovsky-romeo-z-epochy-socialistickeho-realizmu/

MOJŽIŠ, Juraj: Malé egá vo veľkej kaši. In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 4. 2015, č. 83, s. 30 – 31 s.

mak: Medzi finalistami Anasoft litery sú Šikulová aj Vilikovský. In: Pravda 18. 3. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/349110-medzi-finalistami-anasoft-litery-su-sikulova-aj-vilikovsky/

BIRČÁK, Peter: Rapsódia prízemnosti. In: Pravda, roč. XXV, 21. – 22. 2. 2015, č. 43, s. 30.

KOPCSAY, Márius: Slovenský svetový autor. In: Sme, roč. 23, 14. 1. 2015, č. 10, s. 2.
http://www.sme.sk/c/7587984/varga-vilikovsky-zemko-prezident-kiska-udelil-svoje-prve-vyznamenania.html

ANTOŠOVÁ, Marcela: Nad Vilikovského Prvou a poslednou láskou. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 171 – 183.

SOUČKOVÁ, Marta: Menej sa čudovať, stále žasnúť. Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 8, s. 63 – 65

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Nie je to žiadna galiba. In: Sme, roč. 22, 17. 9. 2014, č. 213,  s. 14.

REHÁK, Oliver - ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Slovenskú knihu roka napísal Pavel Vilikovský. (článok, video, rozhovor)

EHÁK, Oliver: Najlepšia je Prvá a posledná. Cenu Anasoft litera získal opäť Pavel Vilikovský. Uspel s knihou dvoch próz. In: Sme, roč. 22, 17. 9. 2014, č. 213,  s. 14.

mak: Cenu Anasoft litera získala Prvá a posledná láska. In: Pravda, roč. XXIV, 17. 9. 2014, č. 213, s. 49.

HOCHEL, Igor: Vilikovský znova majstrovsky. Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 4, s. 37 – 39.

ČÚZY, Ladislav: Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska. In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 129, 2013, č. 11, s. 126 – 128.

Autor neuved.: Pišťanek a Vilikovský na Balkáne. In: Knižná revue, roč. XXI, 26. 10. 2011, č. 22, s. 9.

Redakcia: Cena cien za rok 2009 (Pavel Vilikovský, Ivana Dobrakovová, Albert Marenčin, László Szigeti). Rozhovor. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 9, s. 23 – 26.

KENDRA, Milan: Ako nebyť hlavným hrdinom vlastného príbehu (Pavel Vilikovský: Vlastný životopis zla). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 7, s. 34 – 38.

BEŇO, Ján: Cena KNS za rok 2009 (Pavel Vilikovský: Vlastný životopis zla). Laudatio. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 1, s. 54 – 55.

CHLEBOVÁ, Zuzana: Tomáš Janovic – Milan Lasica – Pavel Vilikovský: Tri lásky. In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Pavel Vilikovský: Pes na ceste. In: Knižná revue, roč. XXI,  2. 3. 2011, č. 5, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ažensý princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. V.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. V.

Autor neuved.: Aktuálne – Kornel Földvári nazval účinkujúcich na slávnostnom uvedení knižky Tri kostoly... In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 2.

MRÁZ, Peter: Pavel Vilikovský: Vlastný životopis zla. In: Knižná revue, roč. XIX, 14. 10. 2009, č. 21, s. 1.

Autor neuved.: Nové dielo Pavla Vilikovského... Pavel Vilikovský: Vlastný životopis zla (O autorovi + ukážka). In: Knižná revue, roč. XIX, 30. 9. 2009, č. 20,  s. 4.

Autor neuved. – VILIKOVSKÝ, Pavel: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 11.

VILIKOVSKÝ, Pavel – HRÚZ, Pavel: (Korešpondencia, 8. 11. 2004). In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 10, s. 53 – 54.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

DAROVEC, P.: Pavel Vilikovský. Bratislava: Kalligram 2007 (monografia o autorovi).

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

MACHALA, Lubomír: Papagájské bilancování a perspektivní pucování (Poznámka k prozaickým knihám Pavla Vilikovského z posledních dvou let). In: Rak, roč. XII., 2007, č. 2, s. 35 – 40.

GÁLIS, V.: Drahý denníček... (Pavel Vilikovský: Silberputzen. Leštenie starého striebra). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 10.

HALVONÍK, Alexander: Pavel Vilikovský: Silberputzen. Leštenie starého striebra (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 1.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

DAROVEC, P.: Pavel Vilikovský. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SUBALLYOVÁ, Ľubica – VILIKOVSKÝ, Pavel: Spoločnosť je už dlhší čas v neustálom pohybe. O preložených knihách, cestách, a čo s tým súvisí (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13 – Spravodajca 1/2005, s. V.

HALVONÍK, Alexander: Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj a iné gýče (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Súčasná slovenská literatúra má prinajmenšom dvoch veľkých skeptikov: Ruda Slobodu a Pavla Vilikovského. In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 237 – 238.

HALVONÍK, Alexander: Pavel Vilikovský: Posledný kôň Pompejí (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 235 – 237.

HALVONÍK, Alexander: Pavel Vilikovský: Krutý strojvodca (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 234 – 235.

GÁBRIKOVÁ, Adela: Naivne s hĺbkou (Pavel Vilikovský: Vyznania naivného milovníka). In: Knižná revue, roč. XIV, 8. 12. 2004, č. 25, s. 3.

MACSOVSZKY, P.: Vykašlite sa na to, mládenci. In: Slovo 6, 2004, č. 4.

KUŠNÍR, J.: Samota, citovosť, nomádstvo a identita. In: Romboid, 38, 2003, č. 1.

HEVIER, Daniel: Pavel Vilikovský (Cena Tatra banky). In: Rak, roč. VI, 2001, č. 5 – 6, s. 106 – 107.

ŠAH: Pavel Vilikovský. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 157 – 158.

BALLA, V.: Kôň v Pompejach, štylista v Londýne. In: Romboid, 36, 2001, č. 4.

BRABENEC, P.: Pavel Vilikovský, alebo, Veľké upratovanie. In: Romboid, 36, 2001, č. 4.

BŽOCH, A.: Posledný Vilikovského kôň. In: Romboid, 36, 2001, č. 4.

KAMENISTÝ, J.: V starobe sme mladší. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 26.

MAJEREK, R.: Intertextualita v románe Pavla Vilikovského Večne je zelený. In: Romboid, 36, 2001, č. 4.

PROKEŠOVÁ, Viera: „Kolik je ti, hrdino, let?“ In: Romboid, 36, 2001, č. 4.

HALVONÍK, Alexander: Pavel Vilikovský: Posledný kôň Pompejí. (Môj tip). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 1.

PROKEŠOVÁ, Viera – VILIKOVSKÝ, Pavel: Píše niekto iný. Hovorí spisovateľ a prekladateľ Pavel Vilikovský (Rozhovor). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 12.

DAROVEC, Peter: Skutočnosť hľadajte v zrkadlách. Pavel Vilikovský: Posledný kôň Pompejí. (Recenzia). In: Rak, roč. VI, 2001, č. 2, s. 56 – 61.

MATEJOVIČ, Pavel: Priestor, text a krajina (Ivan Laučík, Ján Johanides, Pavel Vilikovský). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 186 – 193.

DAROVEC, Peter: Metodologická kapitola o Metodologickej poviedke. In: Slovenská literatúra, 44, 1997, č. 4.

JENČÍKOVÁ, E.: Osamenie v smrti. In: Slovenská literatúra, 44, 1997, č. 3.

MARČOK, V.: Čriepky postmodernej textuality. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 6.

MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice: L.C.A. 1997.

MIKULA, V.: Svet bez hlavy, telo bez príbehu. In: Rak, 2, 1997, č. 2.

Päť otázok Pavlovi Vilikovskému (Rozhovor). In: Tvorba T, 7 (16), 1997, č. 4.

DAROVEC, P.: Násmešné rozmlúvanie o štyroch knihách, ktoré sa zjavili v dejinách slovenskej literatúry. Levice: L.C.A. 1996.

HALVONÍK, Alexander: Náš tip – Pavel Vilikovský: Krutý strojvodca. In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 1.

MINÁR, P.: Vzťah medzi prekladom a vlastným textom. In: Romboid, 30, 1995, č. 3.

ZAŤKOVÁ, G.: O narácii všeobecne a konkrétne (v novele P. Vilikovského Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch). In: Slovenská literatúra, 42, 1995, č. 1.

BARBORÍK, V.: Mýtoborectvo a noetická skepsa v slovenskej próze. In: O interpretácii umeleckého textu 14. Nitra 1992.

PETRÍK, Vladimír: K charakteru Vilikovského próz. In: Romboid, 26, 1991, č. 6.

POKORNÝ, M.: „Nemám vás rád, rozprávači...“ In: Dotyky, 3, 1991, č. 2.

DVOŘÁK, A.: K některým problémům intertextuality v próze Pavla Vilikovského Večne je zelený. In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 8.

HORECKÝ, J.: Umiernená hra s jazykom. In: Kultúra slova, 24, 1990, č. 2.

JENČÍKOVÁ, E.: Modality Vilikovského prózy. In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 8.

PYNSENT, R. B.: Ballek a Vilikovský. In: Romboid, 25, 1990, č. 12.

ŽIAK, M.: Život ako situačnosť a improvizácia. In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 8.

MACURA, V.: Agenta Münchhausena príhody a skúsenosti. In: Slovenské pohľady, roč. 105, 1989, č. 8, s. 41 – 47.

MIKULA, V.: Krajnosťou k miernosti, obscénnosťou za lepšiu budúcnosť. In: Slovenské pohľady, roč. 105 (1989), č. 8, s. 41 – 47.

ŠÚTOVEC, M.: Umenie nosiť bremená. In: Vilikovský, P.: Eskalácia citu. Bratislava 1989.

ZAJAC, Peter: Inkognito, ergo sum. In: Literárny týždenník, roč. 2 (1989), č. 26, s. 4.

HAMADA, M.: Básnická transcendencia. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1969.