Pavol Horov photo 1

Pavol Horov

25. 5. 1914
Bánovce n/Ondavou
—  29. 9. 1975
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia

Výberová bibliografia

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Metamorfózy litanickej formy v slovenskej lyrike 20. a 21. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 71.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 9, 10.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

Sedlák, I.: Pavol Horov – ponorný básnik. Martin 1990.

Bžoch, J.: Básnické dielo Pavla Horova. Bratislava 1964.