Slovenský exilový spisovateľ  Pavol Hrtus Jurina

Pavol Hrtus Jurina

1. 10. 1919
Klokočov
—  31. 12. 1994
Melbourne (Austrália)
Pseudonym:
Paľo Jarin, Velus, Velusina, Barin Pavol, Pavol od Jurinov
Žáner:
esej, odborná literatúra, próza

Výberová bibliografia

GALLIK, Ján: Nestratiť správny kompas (Pavol Holeštiak: Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu. Exulant, ktorý neodišiel). Recenzia. In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 1, s. 88 – 90.

HRUBÝ, Ladislav: Holeštiakova Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 148.

CABADAJ, Peter: K storočnici Pavla Hrtusa Jurinu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 143 – 147.

(KP): Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu (Nad novou reprezentatívnou knihou Pavla Holeštiaka). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 15.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11, 12, 14, 16.