Pavol Hudák

7. 10. 1959
Vranov nad Topľou
—  18. 1. 2011
Poprad
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 74.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 5.

BRENKUS, Radovan: Medzi suktočnou hrou a snom. (Resumé k cieloživotnej básnickej tvorbe Pavla Hudáka, 1959 – 2011). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 66 – 72.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

Autor neuved.: Opustili nás (Pavol Hudák). In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 11.

ŠAH: Pripomíname si. Pavol Hudák. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 159.