Pavol Janík photo 1

Pavol Janík

15. 10. 1956
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Napísali o autorovi

„So šarmom a bravúrou štylistu balansuje na hranici krásy a múdrosti.“

Daniela Hivešová

„Na Janíkovej poézii je sympatické, že hoci niekde siahol aj po témach frekventovaných, vždy si nájde vlastný uhol pohľadu a neopakuje iných.“

Jozef Bžoch

„Charakteristickým znakom Janíkovho rukopisu je satirizujúci, nadľahčený tón, pomenúvajúci veci a vzťahy možno až nepríjemne pravdivo.“

Igor Otčenáš

„Básnik sa pohráva so slovami, vzďaľuje sa skutočnosti, aby sa k nej priblížil z inej strany, odzadu či znútra.“

Valér Mikula

„Pavol Janík vstúpil do slovenskej poézie zbierkou prinášajúcou tón irónie a sebairónie, taký prepotrebný v tom čase, keď bolo mužských debutov ako šafranu a prevažoval ženský sentiment.“

Ľubomír Feldek

„Humor je vraj jediný spôsob ako byť dôstojne smutný. Pavol Janík je zasa presvedčený, že irónia je jediný spôsob ako dôstojne žiť.“

Tomáš Janovic

„Nové náboženstvo reklamy, ktorá bola pre nášho autora veľkou školou, prináša nové zázraky: „cez belasé okná / mokrých očí / možno na okamih / nazrieť do raja.“ Milo mýli, hádže perly sniva, tajomna, pričom ako utajený režisér na nás žmurká: „Ja nik, ja muzikant!“

Štefan Moravčík

„Nakoniec zisťujeme, že Janíkovo žonglérske pohrávanie sa s apokalyptickými obrazmi je vážnym posolstvom a krutou obžalobou moderného sveta bez perspektívy a šance.“

Jozef Melicher

 

„Pretože Pavol Janík vie znepokojovať iných, vie aj sám seba. Potom, samozrejme, veľa básní odľahčí, pohráva sa so slovným významom, rozvíja nebývalé variácie. Vie, že v priestore básne rozhoduje slovo a slovné spojenie.“

Michal Otčenáš