Pavol Matula

23. 9. 1970
Košice
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra
Pavol Matula sa narodil 23. 9. 1970 v Košiciach. V rokoch 1989 – 1994 študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk – dejepis. Roku 2001 obhájil titul  PhD. Pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach, odd. histórie (1994 – 2001), redaktor Slovenského rozhlasu  v Bratislave a Košiciach (2001 – 2006), vedecko-výskumný pracovník … Čítať ďalej