Pavol Matula

23. 9. 1970
Košice
Žáner:
odborná literatúra
Pavol MATULA sa narodil 23. 9. 1970 v Košiciach. V rokoch 1989 – 1994 študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk – dejepis. Roku 2001 obhájil titul  PhD. Pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach, odd. histórie (1994 – 2001), redaktor Slovenského rozhlasu  v Bratislave a Košiciach (2001 – 2006), vedecko-výskumný pracovník  Ústavu regionálnych a národnostných štúdií  Prešovskej univerzity (2006 – 2008), vedecko-výskumný pracovník Ústavu pamäti národa (2008) a od roku… Čítať ďalej