Pavol Matula

23. 9. 1970
Košice
Žáner:
odborná literatúra

Životopis autora

Pavol MATULA sa narodil 23. 9. 1970 v Košiciach. V rokoch 1989 – 1994 študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk – dejepis. Roku 2001 obhájil titul  PhD. Pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach, odd. histórie (1994 – 2001), redaktor Slovenského rozhlasu  v Bratislave a Košiciach (2001 – 2006), vedecko-výskumný pracovník  Ústavu regionálnych a národnostných štúdií  Prešovskej univerzity (2006 – 2008), vedecko-výskumný pracovník Ústavu pamäti národa (2008) a od roku 2008 je odborným asistentom výučby Dejín Slovenska 1780 – 1918 na Katedre histórie PdF UK v Bratislave. Absolvoval výskumné pobyty na Ústave pre súčasné dejiny AV ČR v Prahe (1997), Fakulte histórie Varšavskej univerzity (2008) a Historickom inštitúte Jagiellonskej univerzity v Krakove (2010). Knižne vydal: Českí stredoškolskí profesori na Slovensku 1918 – 1938 (2006), Po stopách templárov na Slovensku (v spolupráci s Milošom Jesenským, 2008) a Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. (v spolupráci s Róbertom Letzom, 2009).