Pavol Országh Hviezdoslav photo 1

Pavol Országh Hviezdoslav

2. 2. 1849
Vyšný Kubín
—  8. 11. 1921
Dolný Kubín
Pseudonym:
Hviezdoslav, Jozef Zbranský
Žáner:
dráma, literárna veda, poézia

Výberová bibliografia

ZELENKOVÁ, Anna: Pavol Országh Hviezdoslav a májové oslavy 1918 v Prahe (Česko-slovenská cesta ku kanonizácii cultural saints). In: Slovenská literatúra, roč. 68, 2021, č. 6, s. 643 – 659.

KUČERA, Petr: Německy psané básně Pavla Országha. In: Slovenská literatúra, roč. 68, 2021, č. 6, s. 631 – 642.

GBÚR, Ján: Hviezdoslavova baladická tvorba. In: Slovenská literatúra, roč. 68, 2021, č. 6, s. 614 – 630.

RÉDEY, Zoltán: Hviezdoslav – básnik veľkých paradoxov a paradoxnej veľkosti. In: Slovenská literatúra, roč. 68, 2021, č. 6, s. 592 – 613.

GBÚR, Ján: Profil literárnovedného výskumu Hviezdoslavovho diela. In: Slovenská literatúra, roč. 68, 2021, č. 6, s. 583 – 591.

GBÚR, Ján: K niektorým osobnostiam vzniku a tvorby Hviezdoslavovej lyricko-epickej básne Hájnikova žena". In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 4, s. 27 – 42.

KOLI, František: Na návšteve u Pavla Országha Hviezdoslava. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 4, s. 15 – 26.

HAUGOVÁ, Mila: Uhorský rok. In: Rozum, roč. 3, 2021, č. 9 – 10, s. 128.

KOPCSAY, Máriusz: Napred! Velil pred 150 rokmi Hviezdoslav. In: Rozum, roč. 3, 2021, č. 9 – 10, s. 124.

PRIMÚDRA, Vasilisa: Pavol Országh Hviezdoslav. Raňajkovať je zlozvyk. In: Rozum, roč. 3, 2021, č. 9 – 10, s. 12 – 15.

MIKULA, Valér: Básnik čriepkov. In: Rozum, roč. 3, 2021, č. 9 – 10, s. 10.

ROSOVÁ, Michaela: Hviezdoslav schádza z piedestálu. In: Rozum, roč. 3, 2021, č. 9 – 10, s. 4 – 9.

GBÚR, Ján: K literárnokritickej činnosti mladého Hviezdoslava (Analýza básnického posudku Banšellovej básne Rozpomienka na Zemplín. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 11, s. 6 – 21.

Autor neuved.: Vyšiel Národný kalendár 2021. HAVIAR, Štefan (ed.), a kol.: Národný kalendár 0221: Sto rokov bez Hviezdoslava (2020). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 19.

ŠVANTENR, Ján: Malé vyznanie s retrospektívou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 7.

LUČANSKÝ, Albert: ZAMBOR, Ján: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 5, s. 414 – 416.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

MIHÁLIKOVÁ, Ľubomír: Stretnutie s literatúrou v Modre (Krvavé sonety od Pavla Országha Hviezdoslava v preklade do angličtiny). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 9. 5. 2019, č. 17 – 18, s. 14.

JACKANIN, Ivan: Hviezdoslavova hviezda. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 14.

BÁTOROVÁ, Mária: Právom máme byť na čo hrdí (Hviezdoslavove Krvavé sonety v angličtine). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 14.

ČERTÍK, Jozef: Hviezdoslav ožíva (Pripomíname si 170. výročie narodenia velikána slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava).
Čo je človek? Pokus o interpretáciu básne P. O. Hviezdoslava (Príspevok J. Čertíka z konferencie k 160. výročiu narodenia Hviezdoslava, 2009)
In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 2. 2019, č. 5 – 6, s. 9.

Autor neuved.: 170. výročie narodenia velikána slovenskej literatúry Pavla Országha-Hviezdoslava (2. 2. 1849 – 8. 11. 1921). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 1.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 292, 298, 300, 301, 303, 306.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

BILÁ, Mária: Hviezdoslav ju považoval za jarný kvietok (manželku Ilonu). In: Katolícke noviny, roč. 134, 17. 2. 2019, č. 7, s. 20.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 81.

KAPIČIAK, Jakub: Čí zveľatok? Hviezdoslav v interpretáciách. In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 17 – 19.

TOMČÍK, Vladimír: Básne vyvolali ostrú polemiku konzervatívcov a liberálov. In: Sme, roč. 26, 19. 10. 2018, č. 241, príl. Bratislava SME MY, roč. 3, 19. 10. 2018, č. 42, s. 4.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 309.

JANČIGA, Roman: Pri uctievaní velikánov nezabúdajme na polemiku (Štefánik bol proti autonómii, Hviezdoslav pochyboval o slovenčine, Hodža nešetril štúrovcov). In: Sme, roč. 25, 9. 9. 2017, č. 208, s. 13.

REZNÍK, Jaroslav: Ľudia obtekaní krvou. Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone (Zost. Jana Juráňová). (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 24. 5. 2017, č. 19 – 20, s. 12.

HOLETZOVÁ, Katarína: Hviezdoslavov príbeh nenápadnej lásky. In: Sme, roč. 25, 3. 3. 2017, č. 52 , príloha Magazín o knihách, s. XIII.

MIKŠÍK, Matúš: Cesta básnika v Hviezdoslavových Prechádzkach jarom. In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 1, s. 35 – 40.

SZABÓ, Ivan: S vylúčením detí a mládeže (Slovenská literatúra faktu 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXXI.

ŠVIHRAN, Ladislav: Velikáni zblízka (Emil Benčík: Králi ducha). In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 15.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV, XXVI, XXVII, XXVIII.

MRÁZ, Peter: Hviezdoslav v interpretáciách. In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 3.

PRAŽÁK, Albert: S Hviezdoslavom. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 44 – 47.

KOVÁČ, Mišo A.: Hviezdoslavova Hájnikova žena v premenách. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 42 – 44.

ZAMBOR, Ján: Interpretácia ako intímnejší kontakt. (Z vystúpení na konferencii Hviezdoslav v interpretáciách). In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 39 – 41.

GÁFRIK, Michal: Tvorca jednej literárnej epochy. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 37 – 38.

RÚFUS, Milan: Hviezdoslav. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 36.

POVCHANIČ, Štefan: Victor Hugo a Pavol Országh Hviezdoslav. Parížske reflexie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 56 – 66.

POVCHANIČ, Štefan: Z nových prekladov slovenskej poézie do francúzštiny. II. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 114 – 125.

RAPOŠOVÁ, Mária: Posledná tvorivá dovolenka Pavla Országha Hviezdoslava. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 501 – 506.

MATIAŠKA, Milan: Povaha digresie vo Hviezdoslavovej epike. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 185 – 190.

BERAN, Zdeněk: Gbúr, Ján: Hviezdoslav a česká poézia. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 67 – 69.

ZAMBOR, Ján: Hviezdoslav dnes (Pár poznámok). In: Knižná revue, roč. IX, 10. 11. 1999, č. 23, s. 3.

ČELKOVÁ, Lýdia: O bankároch trochu inak (Tkáč, Marián – Návrat, Rudolf – Valach, Ján: Mali sme bankárov?). In: Knižná revue, roč. VI, 4. 12. 1996, č. 24, s. 5.