Pavol Palkovič

14. 6. 1930
Kúty
—  7. 4. 2009
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

V r. 1941 – 49 študoval na gymnáziách v Skalici a v Malackách, r. 1949 – 53 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1953 – 56 ako asistent na Vysokej škole pedagogickej, r. 1956 – 60 na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave, r. 1960 – 77 odborný asistent a doc. na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, od r. 1977 bol prof. na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vo svojej literárnovednej činnosti sa orientoval predovšetkým na problematiku slov. realistickej drámy a z jej predstaviteľov venoval najväčšiu pozornosť Jozefovi Hollému, J. G. Tajovskému a VHV, o ktorých vydal samostatné práce: Dramatické dielo Jozefa Hollého (1968), Jozef Gregor Tajovský – realistický dramatik slovenskej predprevratovej dediny (1972), Dialógy s Tajovským (1983) a VHV – Hry (1974). Autor publikácie Život drámy a duchovný rozmer divadla (1999), študijného materiálu Cestami rozhlasovej tvorby 1 – 2 (1986), vysokoškolských učebníc Interpretácia klasiky v súčasnom divadle (1985) a Sprítomňovanie klasiky (2005); autor viacerých odborných štúdií a článkov z oblasti divadelnej teórie, kritiky a rozhlasového umenia, ktoré publikoval v rozličných periodikách (Slov. pohľady, Slov. divadlo, Mladá tvorba, Nové slovo, Pravda a i.). Ako editor na vydanie pripravil Jesenského Maškarný ples a iné poviedky (1975), Chalupkovo Kocúrkovo (1980) a Tajovského Ženský zákon (1985).