Pavol Parenička

26. 10. 1959
Martin
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Ocenenia

Cena J. M. Hurbana za biografickú tvorbu v oblasti literatúry 1998 – 1999:
PhDr. Augustín MAŤOVČÍK, DrSc., Paedr. Pavol PARENIČKA, CSc., Mgr. Margita ĎUROVČÍKOVÁ, Mgr. Zdenko ĎURIŠKA: Reprezentačný biografický lexikón Slovenska