Pavol Parenička

26. 10. 1959
Martin
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

TKÁČIKOVÁ, Eva: Matičné dejiny trochu inak (Marián Gešper, Pavol Parenička: Predsedovia Matice slovenskej). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXX. (XXXIX.), 2020, č. 1, s. 72 – 73.

HAJKO, Dalimír: Marián Gešper – Pavol Parenička: Predsedovia Matice slovenskej 1863 – 2019 (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 128 – 130.

JURÍK, Ľuboš: Portréty predsedov Matice slovenskej (Marián Gešper a Pavol Parenička: Predsedovia Matice slovenskej 1863 – 2019). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 26. 2. 2020, č. 7 – 8, s. 15.

ŠAH: Pripomíname si (Pavol Parenička – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 159 – 160.

LAMENČÍK, Július: Pavol Parenička: Cvičenia z biografistiky (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 117 – 119.

KUZMÍKOVÁ, Jana: Štúr a Hurban – romantici v protikladoch? (Pavol Parenička: Štúr a Hurban, myšlienka a čin). Recenzia. In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 84 – 87.

BÁBIK, Ján – SZABÓ, Ivan – ČELKOVÁ, Lýdia: Osobnosti histórie. In: Knižná revue, roč. XXIV, 14. 5. 2014, č. 10, s. 20 – 21.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI.

ČÚZY, Ladislav: Biografia takmer zabudnutej osobnosti. Pavol Parenička: Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 283 – 285.