Pavol Parenička

26. 10. 1959
Martin
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Životopis autora

Pavol PARENIČKA študoval v r. 1975 – 79 na gymnáziu vo Vrútkach, r. 1979 – 84 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od r. 1984 pôsobí v Matici slov. v Martine, od r. 1987 vedecký pracovník jej Biografického ústavu, od r. 2000 SNK, súčasne od r. 2002 prednáša biografistiku a slov. literatúru na Katedre kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity. Venuje sa kultúrnej a literárnej histórii najmä z biografického aspektu. Spoločne s B. Truhlářom pripravili dokumentárnu knihu Peter Jilemnický (1989), autor monografie Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského (1998), portréty účastníkov spracoval v publikácii Tatrínska sednica čachtická 1847 (2007), štúdie o slov. spisovateľoch publikoval v zborníkoch a časopisecky (Biografické štúdie, Knižnica, Literárny archív, Literárnomúzejný letopis, Slov. pohľady), zostavil zborník Stanislav Mečiar (1996). Ako lexikograf je autorom početných hesiel o slov. spisovateľoch v Slovenskom biografickom slovníku 3 – 6 (1987 – 94), Reprezentačnom biografickom lexikóne Slovenska (1999), Biografickom lexikóne Slovenska 1 – 3 (2002 – 07), Lexikóne osobností mesta Martin (2006); s A. Maťovčíkom vydal teoretickú príručku Biografistika (2005).