Pavol Plutko

27. 6. 1934
Šamudovce
—  12. 7. 2015
Šamudovce
Pseudonym:
Observátor III, Pavol Štefan
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

BILOVESKÝ, Vladimír – BRENKUSOVÁ, Ľubica. Translation Studies in Banská Bystrica: Facts
and Figures. In: World literature Studies, 4-1 (18) / 2009 (45 –54)
Dostupné aj na internete: https: //portal.ukf.sk/web2/domov/14-univerzita?start=12

BILOVESKÝ, Vladimír – ŠUŠA, Ivan. 2012. Banskobystrická translatológia. História osobnosti-bibliografia (1997-2011). Banská Bystrica: Filozofická fakulta UMB 2012. ISBN978-80-557-0422-7, 122 s.

ČULENOVÁ, Eva. Bohém z temnej doby. Pavol Plutko v kontexte vedy. Senica : Záhorské osvetové stredisko 2016.

ČULENOVÁ, Eva. 2015. Obzretie za Pavlom Plutkom. In: Nová filologická revue č.2/2015, s. 132 – 135.

ŠAH: Pripomíname si (Pavol Plutko – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 157 – 158.

HNÁTH, Anton. 2007. Osobnosti gymnázia v Michalovciach. 85. Výročie založenia školy. Zost. Anton HNÁTH, Anton. 2007. Rudolf Gadonský. Michalovce: Media Grup 2007. ISBN 978-80-969790-0-4. 96 s.

HOCHEL, Igor. 2009. Polstoročie v službách vzdelanosti. 50 rokov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2009. ISBN 978-80-8094-596-1.

HUŤKOVÁ Anita. 2007. 10 rokov Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB 2007. ISBN 978-80-8083-517-0. 106 s.

JENČÍK, Jozef. 2015. Absolventi FF VŠP v Prešove spomínajú (1954 – 1958). 67 s.

KASÁČ, Z. – PLUTKO, P.: Antológia slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava SPN 1985, 358 s.

MARTULIAK, Pavol a kol. 2012. Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zo stránok jubilujúcej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej predchodkýň. Banská Bystrica: Trian 2012. ISBN 978-80-89371-13-6. 241 s.

MÜGLOVÁ, Dana – HOCHEL, Igor – HETÉNYI, Martin. 2013. V priesečníku vedy a humanity. 20 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1993 – 2013). Nitra:Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2009. ISBN 978-80-558-0434-7.

ŠAH: Pavol Plutko – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 156.

ŠUŠA, Ivan. 2004. Kto je kto. Pavol Plutko. In: Slovenské národné noviny, roč. 15, č. 15, 2004, s. 7.

ŠUŠA, Ivan. 2004. Sedemdesiatnik Pavol Plutko. In: Filologická revue, roč. 7, č. 2, 2004, s. 69-70.

ŽEMBEROVÁ, Viera. Za prof. Pavlom Plutkom, CSc. In: Slavica litteraria, roč. 18, č. 1, 2015, s. 197-198.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299, 300.