Pavol Rankov

16. 9. 1964
Poprad
Pseudonym:
Peter Pečonka
Žáner:
odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné

Stručná charakteristika

Pavol Rankov debutoval zbierkou poviedok S odstupom času (1995), ktorá sa vyznačuje nadväznosťou na tradície svetového i domáceho fantastického realizmu (Borges, Cortázar, Grendel, Mitana), časovou a priestorovou neukotvenosťou, resp. využitím exotických prostredí, redukovaným sujetom, dramatickým dejom, narábaním s prvkami tajomna, mystifikácie, iracionality a dôrazom na prekvapujúcu pointu. V lete 2001 vydal svoju druhú zbierku poviedok s názvom My a oni / Oni a my. Poviedky Pavla Rankova vyšli tiež v časopisoch Dotyky, Infoknihy, Kalligram (preklad do maďarčiny), Kankán, Knižná revue, Kultúrny život, Maternica, Nové slovo, Orol tatranský, Pulz, RAK – Revue aktuálnej kultúry, Romboid, Slovak Literary Review (preklad do angličtiny), Slovenské pohľady, SME, Studium (preklad do poľštiny) a Tvorba T. Prózy uverejnil aj v zborníkoch Den slovakiska novellen (preklad do švédčiny), Dúšok jedu, Pontes ’96 (preklad do angličtiny), Poviedka 2001 a Úpätím času. Venuje sa aj publikovaniu odborných textov, v roku 2002 vydal knihu s názvom Masová komunikácia, masmédiá a informačná spoločnosť. Analytický a pritom čitateľsky pútavý pohľad na súvislosti medzi informáciami a vývojom spoločnosti poskytuje kniha vydaná v roku 2006 Informačná spoločnosť - perspektívy, paradoxy, problémy.