Pavol Rankov

16. 9. 1964
Poprad
Pseudonym:
Peter Pečonka
Žáner:
odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

GABRIŠOVÁ, Patrícia: Taký normálny príbeh (recenzia na knihu Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán. In: Romboid, 2023, roč. LVIII, č. 9 – 10, s. 127 – 128.

DOBRAKOVOVÁ, Ivana: Pavol Rankov: Nie som hlavný hrdina tejto knihy (rozhovor). In: Rozum, roč. V., č. 3, 2023, s. 12 – 17.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Kafkov človek dnes (recenzia na knihu Klinika). In: Rozum, roč. V., č. 1, 2023, s. 76 – 77. 

ŠAH: Pripomíname si (Pavol Rankov – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 159.

HOCHEL, Martin: Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape. In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 2, s. 61 – 62.

HRTÁNEK, Petr: Československo jako hrdina "kronikálního" románu (K modálnímu rozměru fikčního obrazu novodobé historie. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 91 – 95.

GROCHÁLOVÁ, Martina: Príbeh o tom, ako sa opakuje stredovek (Pavol Rankov: Legenda o jazyku). In: Katolícke noviny, roč. 134, 10. 2. 2019, č. 6, s. 20.

KOTIAN, Róbert – RANKOV, Pavol: Pavol Rankov: Mám rád nedôveryhodného rozprávača (Rozhovor). In: Sme, roč. 26, 7. 12. 2018, č. 280, príl. Magazín o knihách, s. VIII – IX.

KOTIAN, Róbert: Legenda o jazyku (Jana Nepomuckého?). In: Sme, roč. 26, 2. 11. 2018, č. 251, príl. Magazín o knihách, s. XXI.

LACKOVIČOVÁ, Lucia: Martinus Cena Fantázie vyhlásila finalistov 16. ročníka súťaže. In: Sme, roč. 26, 5. 10. 2018, č. 229, príl. Magazín o knihách, s. XII.

CSIBA, Karol: Niekde medzi neistotou a záhadou. Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape (Kritika). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 156 – 157.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 103 – 104.

KOMOROVSKÁ, Vladimíra: (Ne)vedomá digresia od hlavnej dejovej línie (Konfrontácie na knihu Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 44 – 46.

HALVONÍK, Alexander: Zmätky osamelých (Konfrontácie na knihu Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 42 – 44.

BRUNCLÍK, Jozef: Románová palimpsestová koláž (Konfrontácie na knihu Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 38 – 41.

MIKŠÍK, Matúš: Kniha, čo leží v poličke. Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXVII, 14. 12. 2017, č. 12, s. 20 – 21.

KOPCSAYOVÁ, Iris – RANKOV, Pavol: Uvažoval som o konci Rankova. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXVII, 14. 12. 2017, č. 12, s. 18 – 19.

KOTIAN, Róbert: Magický realizmus karpatskej proveniencie (Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape). In: Sme, roč. 25, 1. 12. 2017, č. 276, príl. Magazín o knihách, s. IX.

MACIEJ, Robert: Pavol Rankov: Przezwycężyć kompleks. (Recenzje). In: Nowa literatura słowacka, nr 1 (42) 2016, s. 57 – 61.

DYDA, Róbert: Vo Frankfurte pichli do osieho hniezda. In: Sme, roč. 23, 30. 10. 2015, č. 251, príl. Bibliotéka, s. V.

NAGY, Dado: Kneď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13. 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Keď sa nedarí, alebo ako prekonať spisovateľský blok. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 7. časť). In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Úspechom je aj jedna slušná veta za deň. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 5. časť). In: Pravda, roč. XXV, 8. – 9. 8. 2015, č. 183, s. 32 – 35.

ŠPÁNIOVÁ, Marta – LICHNEROVÁ, Lucia: Ešte k jubileu Pavla Rankova. (Jubileá). In: Knižnica, roč. 16, 2015, č. 2, s. 84 – 87.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

http://www.nachrichten.at/nachrichten/kultur/Drei-Biografien-der-Liebe-in-Zeiten-der-Diktatur;art16,1731065

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 15.

HUMAJOVÁ, Daniela – MARTINOVÁ, Ina – PÁNIKOVÁ, Jana: Slovenská literatúra vo svete. In: Knižná revue, roč. XXIV, 8. 1. 2014, č. 1, s. 9.

MATEJOV, Radoslav: Pavol Rankov: Na druhej strane (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 8. 1. 2014, č. 1, s. 4.

VÁLEK, Igor: Angelus na Slovensko. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 79.

SIVČOVÁ, Stanislava: Materinská láska nadovšetko. Pavol Rankov: Matky. (Recenzia). In: Rak, roč. XIX, 2014, č. 1, s. 30 – 32.

-mf-: Dve farby jazyka (P. Rankov: Na druhej strane). In: Knižná revue, roč. XXIII, 11. 12. 2013, č. 25 – 26, s. 3.

-kz-: Svetlo v tuneli (P. Rankov: Na druhej strane). In: Knižná revue, roč. XXIII, 13. 11. 2013, č. 23, s. 2.

MATEJOV, Radoslav: Pavol Rankov: Poviedky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII,  26. 6. 2013, č. 13, s. 4.

DAROVEC, Peter: Kniha týždňa: Nezásadná kniha morálnych zásad, In: Pravda, 11. 12. 2013

-bb-: Laureátom Rankov. In: Knižná revue, roč. XXIII, 15. 5. 2013, č. 10, s. 3.

PSOTOVÁ, Ľubica: Inšpiratívny neúspech (Pavol Rankov v Martinuse). In: Knižná revue, roč. XXIII, 15. 5. 2013, č. 10, s. 2.

CSIBA, Karol: Fragmenty slovenskej prózy 2011 (25 887 znakov o pôvodnej literatúre). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.13 – 14.

BÁBIKOVÁ, Marta: Cena Jána Johanidesa 2012 (Balla, D. Dušek, P. Repka, S. Žuchová, A. Vášová, P. Rankov, Z. Kepplová, N. Chovancová). In: Knižná revue, roč. XXII, 13. 6. 2012, č. 12, s. 7.

HALVONÍK, Alexander: Rozprávačská trúchlohra o materstve (Pavol Rankov: Matky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 16. 5. 2012, č. 10, s. 4.

-bi-: 22. narodeniny (Artfórum, P. Rankov: Matky). In: Knižná revue, roč. XXII, 7. 3. 2012, č. 5, s. 2.

-pán-: 3-krát Pavol Rankov (a nie dosť!...). In: Knižná revue, roč. XXI, 23. 11. 2011,  č. 24, s. 9.

Autor neuved. – RANKOV, Pavol: Pra(v)divosť slova. Nad čím premýša a na čom pracuje Pavol Rankov (rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 11.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi), Bratislava, Literárne informačné centrum, 2011 

-báb-: Slovenská literatúra v zahraničí. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 9.

BELKOVÁ, Zuzana – RANKOV, Pavol: Príbeh je ideálny kód (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 12.

DRASTICH, Miloš: Dobrému príbehu škodí nedopovedanosť (Pavol Rankov: Stalo sa prvého septembra /alebo inokedy). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 114 – 116.

Autor neuved.: Pavol Rankov si 28. septembra v Bruseli v Centre pre umenie Flagey prevzal... In: Knižná revue, roč. XIX, 14. 10. 2009, č. 21, s. 2.

HALVONÍK, A.: Pavol Rankov: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). In: Knižná revue, roč. XVIII, 24. 9. 2008, č. 20, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. II – III.

Autor neuved. – RANKOV, Pavol: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 21. 5. 2008, č. 11, s. 11.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HOCHEL, I. – ČÚZY, L. – KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

MICHALÍK, Peter: Na novej mape sveta. Pavol Rankov: Informačná spoločnosť (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 4. 7. 2007, č. 14 – 15, s. 5.

KOPČA, Marek: Pavol Rankov (Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 39.

GÁLIS, V.: Pavol Rankov. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

KOPČA, Marek – RANKOV, Pavol: Som autor schopný povedať o sebe čokoľvek (Rozhovor s prozaikom Pavlom Rankovom). In: Knižná revue, roč. XV, 6. 7. 2005, č. 14 – 15, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Pavol Rankov: V tesnej blízkosti (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIV, 8. 12. 2004, č. 25, s. 1.

KOHÚT, J.: Pavol Rankov: V tesnej blízkosti. In: Vlna, 6, 2004, č. 20 – 21.

KOPČA, Marek – RANKOV, Pavol: Som smutný, ale hravý autor (Rozhovor s prozaikom, teoretikom masovej komunikácie a reklamným textárom Pavlom Rankovom). In: Knižná revue, roč. XIII, 16. 4. 2003, č. 8, s. 12.

KLENKO, Marián: Základy masovej komunikácie. Pavel Rankov: Masová komunikácia, masmédiá a informačná spoločnosť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 121 – 123.

KONEČNÁ, Vlasta: Z každého rožka troška. Pavol Rankov: Masmédiá a informačná spoločnosť. (Recenzia). In: Rak, roč. VIII, 2003, č. 11 – 12, s. 94 – 95.

GÁLIS, Vladislav: Portrét RKA-a (Pavol Rankov). In: Rak, roč. VII, 2002, č. 3, s. 34 – 35.

BALLA, V.: Dobrý príbeh (P. Rankov: My a oni / oni a my). In: Romboid, 36, 2001, č. 7 – 8.

BŽOCH, A.: Dobrá literatúra – zo supermarketu? (P. Rankov: My a oni / oni a my). In: Romboid, 36, 2001, č. 7 – 8.

HUDYMAČ, M.: Príbehy pre môjho brata, smrť a rýchlosť (P. Rankov: My a oni / oni a my). In: Romboid, 36, 2001, č. 7 – 8.

KRČMÉRYOVÁ, Eleonóra: O príbehu a remesle. Pavel Rankov: My a oni / oni a my. (Recenzia). In: Rak, roč. VI, 2001, č. 3, s. 63 – 65.

ŠKOTKA, Marian: Pavol Rankov: My a oni / oni a my. In: Knižná revue, roč. XI, 5. 9. 2001, č. 7, s. 1.

HUDYMAČ, Martin: Stereofónne texty, binaurálne svety. (P. Rankov: My a oni / oni a my). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 8.

HUDYMAČ, Martin: Intertextualita v próze Pavla Rankova. In: Romboid, roč. XXXV,  2000, č. 2, s. 64 – 65.

GUNIŠOVÁ, G.: Stretnutie s Pavlom Rankovom. In: Knižná revue, roč. VI, 18. 12. 1996, č. 25 – 26, s. 2.

HEVEŠIOVÁ, Jana – RANKOV, Pavol: Literatúra nie je masová zábava (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 9. 10. 1996, č. 20, s. 16.

FÁBRYOVÁ, Adriana: Všetko je inak (Pavol Rankov: S odstupom času). In: Knižná revue, roč. VI, 8. 5. 1996, č. 9, s. 5.

HLATKÝ, E.: Chladné a bez duše (P. Rankov: S odstupom času). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 24.

LENČO, J.: Autor vie písať (P. Rankov: S odstupom času). In: Dotyky, 10, 1998, č. 6.

KOTIAN, R.: Moderná magickosť ako zdroj zážitku (P. Rankov: S odstupom času). In: Sme, zv. 4 a 49, 12. 1. 1996, č. 9.

KRŠÁKOVÁ, D.: Zábava intelektuálneho razenia (P. Rankov: S odstupom času). In: Romboid, 31, 1996, č. 7.

MAKOVSKÁ, N.: Nezabudnite vystúpiť! (P. Rankov: S odstupom času). In: Romboid, 31, 1996, č. 4.

RADOŠINSKÁ, I.: Vážne hry Pavla Rankova (P. Rankov: S odstupom času). In: Dotyky, 8, 1996, č. 5.

RÉDEY, Z.: Istota narácie a jej možnosti (P. Rankov: S odstupom času). In: Rak, 1, 1996, č. 3.

SUBALLYOVÁ, Ľ.: Radosť z čítania (P. Rankov: S odstupom času). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 13.

VLNKA, J.: Niekedy, v nejakom čase... (P. Rankov: S odstupom času). In: Dotyky, 8, 1996, č. 2.

BARBORÍK, V.: Pre cestujúcich tam (P. Rankov: S odstupom času). In: Dotyky, 7, 1995, č. 7 – 8.

BŽOCH, A.: Dobré rozprávanie pokračuje (P. Rankov: S odstupom času). In: Dotyky, 7, 1995, č. 7 – 8.

BŽOCH, J.: Narodil sa prozaik (P. Rankov: S odstupom času). In: Národná obroda, zv. 6, 25. 11. 1995, č. 273.

DAROVEC, P.: O radosti z písania (P. Rankov: S odstupom času). In: Dotyky, 7, 1995, č. 7 – 8.

KASARDA, M.: S odstupom času (P. Rankov: S odstupom času). In: Dotyky, 7, 1995, č. 7 – 8.