Foto zo zbierok ALU SNK

Pavol Socháň

6. 6. 1862
Liptovský Mikuláš
—  23. 1. 1941
Bratislava
Pseudonym:
Borivoj Rehtáčka, Dobroslav Pokrievka, Dratvoslav Podošva, Dušan Lipeň, Hapták, Kazimír Fundátor Nezbeda, Liptovský,
Žáner:
dráma, rozhlasová tvorba, próza
R. 1868 – 72 študoval na gymnáziu v Kežmarku, odkiaľ ho z národnostných dôvodov vylúčili, z tých istých dôvodov vylúčený aj z učiteľského ústavu v Lučenci (1879 – 81) a zo všetkých stredných škôl v Uhorsku, 1881 – 84 študoval na št. maliarskej škole v Prahe, kde sa stal spoluzakladateľom slov. študentského spolku Detvan, a 1885 – 86 na maliarskej akadémii v Mníchove. R. 1893 – 1912 účinkoval v Martine, kde sa živil ako fotograf, tu napísal niekoľko divadelných hier, režíroval v Slov. spevokole a pričinil sa o založenie Muzeálnej slov.… Čítať ďalej