Pavol Stanislav photo 1

Pavol Stanislav

6. 5. 1943
Nemčiňany
Vlastné meno:
Pavol Pius
Narodil sa 6. mája 1943 v Nemčiňanoch. Študoval na Strednom odbornom učilišti v Závodoch 29. augusta v Partizánskom, na gymnáziu v Zlatých Moravciach, v Osvetovom ústave v Bratislave – pomaturitné štúdium záujmovo-umeleckej činnosti. Po roku 1968 napísal otvorený list prezidentovi Československej socialistickej republiky Gustávovi Husákovi proti vstupu sovietskych vojsk. Reakciou KSČ bol zákaz vykonávať prácu… Čítať ďalej