Pavol Števček photo 1

Pavol Števček

25. 6. 1932
Vavrišov
—  28. 2. 2003
Bratislava
Pseudonym:
Peter Bystrý
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

ŠAJDOVÁ, Ľuba – ŠTEVČEK, Pavol: Reči o reči ma nadchýnajú (Rozhovor zo súkromného archívu sprac. Ľ. Šajdová). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 42 –  48.

BELAN, Rudolf: Reformné úsilia mladej slovenskej inteligencie (Spracované podľa stenografického protokolu zo stretnutia mladej slovenskej inteligencie, zvolaného redakciou Smeny dňa 8. 4. 1968 v Bratislave). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 11.

MITKA, Marek: Približne presná výpoveď. Pavol Števček: Podľa vzoru človek. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII, 2003, č. 2, s. 58 – 59.

ŠTRAUS, František: Ľútoriadky. Odišiel PhDr. Pavol Števček, CSc. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 134 – 135.

SVETOŇ, Ľuboš: Žičlivý k trvácemu (Pavol Števček: Podľa vzoru človek). In: Knižná revue, roč. XII, 18. 9. 2002, č. 19, s. 5.

ŠAH: Pavol Števček – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 158.