Pavol Tomašovič

10. 1. 1964
Trnava
Žáner:
esej, próza

Výberová bibliografia

BRIŠKA, Peter: Chudol, aby nemusel narukovať. In: Sme, roč. 27, 18. 11. 2019, č. 268, príloha SME v regióne, s. V.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Trnavská poetika v knižnici i na univerzite. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 13. 11. 2019, č. 39 – 40, s. 15.

ŠAH: Pripomíname si (Pavol Tomašovič – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 157 – 158.

Autor neuved.: Trnavský rodák... (o ňom + ukážka z tvorby: Niť z labyrintu). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. I.

TOMAŠOVIČ, Pavol – HOLICKÁ, Vilma: O anjeloch, tvorivom nepokoji a túžiacom srdci. Dialóg výtvarníčky a poetky Vilmy Holickej a literáta Pavla Tomašoviča. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 21. 6. 2017, č. 23 – 24, s. 9.

ČOMAJ, Ján: Pavol Tomašovič / Mosty ponad čas. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 114.

Autor neuved.: Spojenia (P. Tomašovič: Presahy – prezentácia knihy). In: Knižná revue, roč. XXIII, 12. 6. 2013, č. 12, s. 3.

MATEJOV, Radoslav – TOMAŠOVIČ, Pavol: Hľadám príbeh života (Rozhovor ; ukážka z knihy Presahy). In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 7.

Autor neuved.: Presahy... sú treťou filozofickou prózou Pavla Tomašoviča... (o autorovi + úryvok z prózy). In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 3. 2013, č. 5, s. 5.

MATEJOV, Radoslav: Zastaviť sa, nájsť sa (Pavol Tomašovič: Bezčasie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 9. 6. 2010, č. 12, s. 5.

Autor neuved.: Pavol Tomašovič (1964) po úspešnom debute... (Pavol Tomašovič: Bezčasie. O autorovi + úryvok z poviedky). In: Knižná revue, roč. XX, 17. 3. 2010, č. 6, s. 4.