Pavol Valent

1. 11. 1939
Ladzany
—  7. 5. 2009
Harmanec
Vlastné meno:
Pavol Ďurovkin
Pavol VALENT, obč. m. Pavel Ďurovkin. Na strednej škole študoval v Šahách (1950 – 56), štúdium nedokončil. Pracoval ako úradník v Banskej Bystrici a v Košiciach, 1965 – 83 žil na invalidnom dôchodku v Ladzanoch, okrem 1967 – 71, keď bol robotníkom v Bratislave, 1983 – 2000 velinár Harmaneckých papierní v Harmanci, kde žil na dôchodku. Poéziu publikoval časopisecky od r. 1959 v Smere, Mladej tvorbe, Slov. pohľadoch, Novom slove, Pravde a i. Debutoval… Čítať ďalej