Pavol Vitko photo 1

Pavol Vitko

15. 5. 1964
Považská Bystrica
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, próza, iné

Životopis autora

Pavol VITKO, publicista a autor literatúry faktu, sa narodil v roku 1964 v Považskej Bystrici.  Absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v rodnom meste (1983) a Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor žurnalistika (1991). Vzdelanie si rozšíril napr. na Akadémii Ozbrojených síl SR v Litovskom Mikuláši (Doplnkové pedagogické štúdium, Kurz národnej bezpečnosti) či na Katedre masmédií Bratislavskej vysokej školy práva (rigorózne konanie).
V rokoch 1993 – 1998 pôsobil v denníku Pravda, od roku 1998 pracuje na Ministerstve obrany SR (hovorca, riaditeľ odboru pre médiá a styk s verejnosťou do roku 2001. Následne až doteraz s dvoma krátkymi prestávkami bol a je šéfredaktor vojenského časopisu Obrana, v rokoch 2005 až 2010 bol aj šéfredaktor časopisu Slovak Armed Forces.


PhDr. Pavol Vitko sa narodil v roku 1964 v Považskej Bystrici a vyrastal v neďalekých Malých Ledniciach.Po štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor žurnalistika najdlhšie  pôsobil v denníku Pravda,  od roku 1998 pracuje  na Ministerstve obrany SR, kde pôsobí aj v súčasnosti ako šéfredaktor vojenského časopisu Obrana, v rokoch 2005 až 2010 bol aj šéfredaktor časopisu Slovak Armed Forces. Popri publicistike sa venuje aj reportážnej fotografii a tvorbe scenárov. Je spoluzakladateľ najprestížnejšej celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero a od roku 1994 pôsobí v jej najužšom vedení. Od roku 2016 je člen sekcie slovesného umenia Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Je zostatovateľom a spoluaotorom viacerých publikácií. Monografia obce Malé Lednice je jeho samostatným knižným debutom z roku 2012.