Pavol Vongrej

27. 6. 1935
Liptovský Peter
—  15. 11. 2001
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia

Výberová bibliografia

ŠMATLÁK, Stanislav: Edičný čin (Michal Miloslav Hodža: Matora (1853 – 1857). Tex pripravil, komentáre a doslov napísal Pavol Vongrej). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 3.

WINKLER, Tomáš: Za Pavlom Vongrejom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 111.

BEŇO, Ján: Pochiba o živoťe je smrť života. Pavol Vongrej: Vyhnanec (Prípad Michal M. Hodža). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 114 – 115.

ŠAH: Pavol Vongrej. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 158.

ŠAH: Pavol Vongrej. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 159.

HUDÍK, Pavol – VONGREJ, Pavol: Meditácia o aktuálnom romantizme (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 8. 3. 1995, č. 4, s. 12.

ŠPAČEK, Jozef: Príťažlivý dvojportrét. Pavol Vongrej: Dvaja romantici (Prípad Janko Kráľ a Ján Botto). In: Knižná revue, roč. V, 25. 1. 1995, č. 1, s. 5.