Pavol Weiss photo 1

Pavol Weiss

23. 5. 1962
Humenné
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 120 – 121.

ŠAH: Pavol Weiss – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 159.

CSIBA, Karol: Fragmenty slovenskej prózy 2011 (25 887 znakov o pôvodnej literatúre). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.15 – 16.

PODHRADSKÁ, Anna – WEISS, Pavol: Ani zima nie je zlá na leňošenie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 22 – 23.

NAHÁLKA, Peter: Kupovať lacné víno od súkromníka. Pavol Weiss: Traja priatelia. (Recenzia). In: Rak, roč. XIII, 2008, č. 4, s. 46 – 48.

SVETOŇ, Ľuboš: Za slobodou a mocou (Pavol Weiss: Traja priatelia). In: Knižná revue, roč. XVII, 3. 1. 2007, č. 1, s. 5.

BELKOVÁ, Zuzana – WEISS, Pavol: Túžby a predstavy namiesto plánov (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 11. 5. 2005, č. 10, s. 12.

ČÚZY, Ladislav: Pokus o čítavú prózu. Pavol Weiss: Pomsta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 121 – 123.

BELKOVÁ, Zuzana: Nepíšem knihy preto, aby som vyvolal škandál. In: Slovo, 6, 2004, č. 7.

DOKTOR, Vladislav: Len aby tak bolo (Pavol Weiss: Žime, potom uvidíme). In: Knižná revue, roč. XIV, 18. 2. 2004, č. 4, s. 5.

GÁLIS, V.: Zo života? (Pavol Weiss: Žime, potom uvidíme) In: Rak, 9, 2004, č. 5.

MOYŠOVÁ, Stanka: Nečítajte, nebude vám zle. Pavol Weiss: Žime, potom uvidíme. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 116 – 118.