Pavol Winczer photo 1

Pavol Winczer

2. 4. 1935
Kežmarok
—  28. 8. 2014
Bratislava
Žáner:
literárna veda
Pavol WINCZER v r. 1948 – 53 študoval na gymnáziu v Kežmarku, 1953 – 58 poľštinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1960 – 61 pracoval ako pomocná vedecká sila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1961 – 63 redaktor prekladovej tvorby vo vydavateľstve Tatran, 1963 – 73 vedecký pracovník v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, od 1973 v Literárnovednom ústave SAV, po 1989 prof. na univerzite vo Viedni. Publikoval v Slov. pohľadoch, Mladej… Čítať ďalej