Pavol Zelenay

15. 4. 1928
Zohor
Žáner:
odborná literatúra
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

URSÍNYOVÁ, Terézia: Muž, ktorý rozdáva radosť a poznanie (K deväťdesiatinám hudobného skladateľa Pavla Zelenaya). In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 6.

URSÍNYOVÁ, Trézia: Spomienky. In: Knižná revue, roč. XXIV, 3. 9. 2014, č. 18, s. 20.

SZABÓ, Ivan: Literatúra do každého počasia (Slovenská literatúra faktu 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 31.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXII.

-uy-: Pavol Zelenay – Ladislav Šoltýs: Hudba – tanec – pieseň (Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby). In: Knižná revue,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. 11.