Perla Bžochová

18. 11. 1935
Košice
—  6. 1. 1999
Bratislava
Perla Bžochová (manžel → Jozef Bžoch, dcéra → Jana Bžochová, syn → Adam Bžoch) sa narodila 18. 11. 1935 v Košiciach. Gymnaziálne štúdiá absolvovala v Žiline, kde r. 1953 maturovala, 1953 – 58 študovala nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1958 pôsobila stále ako redaktorka prekladovej literatúry vo vydavateľstve Slov. spisovateľ v Bratislave. Ako prekladateľka sa sústredila na pretlmočenie diel významnych reprezentantov nemeckej, rakúskej a švajčiarskej literatúry 20. stor. (F. Kafka, S. Zweig, H. Boll, G. Grass, E. M.… Čítať ďalej