Peter Andruška photo 1

Peter Andruška

17. 7. 1943
Trnovec nad Váhom
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si v júli: Peter Andruška – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 309.

ŠENKÁR, Patrik: Peter Andruška: Môj čierny svet. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 129 – 130.

ŠENKÁR, Patrik: Peter Andruška: Šťastná žena. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 131 – 133.

ŠENKÁR, Patrik: Peter Andruška: Viem, že si tu. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 7, s. 110 – 112.

ŠENKÁR, Patrik: Peter Andruška: Nekonané slávnosti. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 119 – 121.

ŠAH: Peter Andruška – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 316.

ŠENKÁR, Patrik: Peter Andruška: Juvenílie (Prózy z rokov 1963 – 1970).  In: Slovenské pohľady, roč. IV + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 276 – 278.

GAJDOŠ, Martin: Odložený sen (Peter Andruška: Dva týždne v Neapole). In: Knižná revue, roč. X, 5. 1. 2000, č. 1, s. 5.

MLČOCHOVÁ, Jela – ANDRUŠKA, Peter: Tvoja nová próza je určená mladým čitateľom,... (Peter Andruška: Vipera). Rozhovor. In: Knižná revue, roč. VIII,  7. 1. 1998, č. 1, s. 4.

KANISOVÁ, Eva: So snahou porozumieť. Peter Andruška: Nechýba mi otec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 120 – 121.

MLČOCHOVÁ, Jela – ANDRUŠKA, Peter: V minulom roku si vo vydavateľstve Odkaz vydal... (Rozhovor + ukážka z knihy Kiri Te Kanwa). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 8. 1996, č. 16 – 17, s. 6.