Peter Darovec

31. 5. 1970
Bratislava
Žáner:
literárna veda, próza

Výberová bibliografia

ŠEDIVÝ, Róbert: Literárna kritika je jednou z foriem kritického myslenia. Rozhovor s literárnym vedcom Petrom Darovcom. In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 186 – 196.

ZAJAC, Peter: Druhý život Petra Pišťanka (Peter Darovec: On, Pišťanek). Literárna kritika. In: Rozum, roč. II, 2020, č. 9, s. 30 – 37.

KOTIAN, Róbert: On, Pišťanek, a my ostatní (Peter Darovec: On, Pišťanek). In: Sme, roč. 28, 3. 7. 2020, č. 153, príl. Magazín o knihách, s. XVII.

ŠAH: Pripomíname si (Peter Darovec – 50). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 159 – 160.

KOPCSAY, Márius: Peter DAROVEC: Vilikovský veľmi presne vedel, čo píše (Rozhovor). In: Rozum, roč. II, marec 2020, č. 3, s. 22 – 29.

MORAVČÍKOVÁ, Monika – DAROVEC, Peter: S iróniou dokázal narábať citlivo (Rozhovor o P. Vilikovskom). In: Sme, roč. 28, 12. 2. 2020, č. 35, s. 12– 13.

BRIŠKÁR, Juraj: O ilúzii úniku pred ilúziou (Niečo a nič v slovenskej literatúre). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 45 – 52.

TOLLAROVIČ, Peter: Darovec, Peter (ed.): K dielu Pavla Vilikovského. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 393 – 395.

KRAJANOVÁ, Kristína: K dielu Jána Števčeka (pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa). Ed. Andrea Bokníková, Peter Darovec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 134 – 136.

GREŠOVÁ, Monika – DAROVEC, Peter: Našej literatúre budeme rozumieť o sto rokov. Dnes sa odovzdáva prestížna cena Anasoft litera. Literárny vedec Peter Darovec preto hodnotí stav súčasnej slovenskej literatúry. (Rozhovor). In: Sme, roč. 24, 19. 9. 2016, č. 217 , s. 12.

-kz-: Anasoft litera fest. In: Knižná revue, roč. XXIV, 28. 5. 2014, č. 11, s. 4.

ROŽŇOVÁ, Jitka – DAROVEC, Peter: Je toľko "literatúr", koľko je čitateľov (Rozhovor + stručný životopis). In: Knižná revue, roč. XIX, 23. 12. 2009, č. 26, s. 12.

-rm-: Pred prijímačkami na vysokú školu (Ladislav  Čúzy – Peter Darovec – Igor Hochel – Zuzana Kákošová: Panoráma slovenskej literatúry III). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 11.

FERKO, Miloš: Osvetlená galéria (A. Bokníková, L. Čúzy, P. Darovec, D. Kročanová, V. Mikula, J. Zambor: Portréty slovenských spisovateľov I). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 5.

PETRÍK, Vladimír: Mladá tvorba opäť medzi nami. Peter Darovec – Vladimír Barborík: Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. (Recenzie a kritiky). In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 106 – 108.