Peter Ďurkovský

6. 12. 1967
Žilina
Študoval na gymnáziu s ekonomickým zameraním v Žiline, kde r. 1990 maturoval. Pôsobí v Žiline a venuje sa literárnej tvorbe. Básňami sa prezentoval od r. 1992 na súťažiach a podujatiach Literárne Šurany, Literárny Zvolen, Jašíkove Kysuce a i. Po časopisecky publikovaných básňach (v Dotykoch, Mladých rozletoch, Novom slove, Romboide, Tvorbe T a i.) knižne vydal reklamnú publikáciu Momentky z ulice (1997), po ktorej nasledovali zbierky reflexívnej… Čítať ďalej