Peter Gibey

Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 28.

BELANCOVÁ, Beáta – SVETOŇ, Ľuboš – MAŠLEJOVÁ, Diana – ŠTROMPOVÁ, Alena: Marec – mesiac venovaný deťom. In: Knižná revue, roč. XXIV, 19. 3. 2014, č. 6, s. 6 – 7.

Zipso sa pýtya Petra Gibeya. In: Zips – literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov 3. – 5. ročníka ZŠ, roč. V, č. 2 (november – decmber 2014), s. 6.