Peter Gibey

Výberová bibliografia

Zipso sa pýtya Petra Gibeya. Zips -literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov 3. - 5. ročníka ZŠ . -Roč. V., č. 2 (november - decmber 2014), s. 6.