Peter Glocko

2. 6. 1946
Muráň
—  26. 6. 2019
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Napísali o autorovi

Kniha Ja sa prázdnin nebojím je napísaná civilne, hovorovo, to znamená aj so stopovými prvkami slangových slov a zvratov najmä tam, kde ony charakterizujú nielen iba jazykové zvláštnosti tejto skupiny mládeže, ale najmä jej spôsob myslenia a i jej spôsob reagovania na svet dospelých. Charakteristické je aj úsilie autora dostať do rozprávania čo najviac poznávania – od archeológie až po ekológiu.

Július Noge

Glockova Ruža pre Jula Verna zaručuje pravý čitateľský zážitok nielen prostredníctvom výnimočného deja (prenasledovanie Paracelsa a Verna, odhaľovanie tajomstva), ale aj spoznávaním reálií života Slovenska v stredoveku a v druhej polovici 19. storočia. Paracelsom spálená a oživená a Vernom nájdená čarovná ruža je symbolom ich spoločnej túžby po spravodlivosti. Glockov román je čitateľsky zaujímavou výpravou do minulosti.

Ondrej Laurinc

Zdá sa, že Peter Glocko sa ako autor detskej literatúry vykryštalizoval a našiel svoju tvár, ohraničenú sféru svojho pôsobenia. Možno práve opora, akú si sám našiel v reáliách, a navyše v realisticky zachytenej podobe jazyka, no najmä pevný zámer, detskej literatúre vždy prospešný, prospel aj Glockovi ako autorovi.

Anna Blahová

Skúsený autor literatúry pre deti a mládež Peter Glocko tentoraz zaujme detského čitateľa v sedemnástich rozprávkových kapitolách knihy Rozprávky z čarovnej záhrady. Majú spoločných hrdinov, putujúcich časom jedného školského roka. Autor privádza tieto žiacke postavičky do svojich príbehov ako vzory pre detských čitateľov a treba ho pochváliť za to, že tak robí šikovne, nenásilne, nenápadne, ale nápadito. Sila jeho série rozprávok nie je teda v krkolomných dejoch, ale v poetických pohľadoch, vo výstižnej psychológii knižných hrdinov, v závideniahodnej bohatosti jazyka a priliehavosti metafor.

Milan Kenda