Peter Gregor photo 1
Foto©Peter Procházka

Peter Gregor

27. 2. 1944
Prešov
—  11. 3. 2014
Bratislava
Žáner:
dráma, literatúra faktu, poézia, próza, rozhlasová tvorba, iné
Peter GREGOR sa narodil 27. februára 1944 v Prešove. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave. Po maturite v roku 1962 študoval slovenský a španielsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, promoval v roku 1967. Profesionálne sa okrem literárnej činnosti uplatnil ako redaktor. V rokoch 1967 – 1969 pôsobil v Československom rozhlase, potom približne jeden rok v Československej televízii a od roku 1971 až do roku 1983 v časopise Osvetová práca. Od ukončenia redaktorskej činnosti v tomto periodiku žil v Bratislave ako… Čítať ďalej