Peter Gregor photo 1
Foto©Peter Procházka

Peter Gregor

27. 2. 1944
Prešov
—  11. 3. 2014
Bratislava
Narodil sa 27. februára 1944 v Prešove. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave. Po maturite v roku 1962 študoval slovenský a španielsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, promoval v roku 1967. Profesionálne sa okrem literárnej činnosti uplatnil ako redaktor. V rokoch 1967 –  1969 pôsobil v Československom rozhlase, potom približne jeden rok v Československej televízii a od roku 1971 až do… Čítať ďalej